Kommentarer

Kommentarer på artikler

Her kan du lese alle innkomne kommentarer på artikler. Følg lenken om du ønsker å lese artikkelen som er kommentert. Kommentarene listes kronologisk.

 1. Fastlegene trenger nå all mulig støtte! Jeg foreslår at du sender kommentaren til Aftenposten, som nå følger fastlegesaken. Kommentaren er både svært nøktern og velskrevet. Den vil kunne imøtegå helseminister Høies tilsvar til Helene Skjeggestads kommentar "Ikke ødelegg fastlegen min".

  Kommenter

 2. Hva med å ansette fastlegene i de regionale, ev. lokale helseforetakene? Fastlegeordningen var jo en gigantisk privatisering!

  Kommenter

 3. Er det avklart hvorvidt alle som starter spesialisering i allmennmedisin før 1.mars 19 får søke etter gamle regler?

  Kommenter

 4. Mjåset beskriver fastlegekrisen med kirurgisk presisjon. Jeg har kjent den tynge på kropp, sinn og privatliv i for mange år. Jeg velger nå å slutte etter 17 år i samme praksis. Det har vært så meningsfylt, så givende, så vanskelig og krevende. I passe dose, er dette verdens beste jobb, og noe jeg ønsket å bli siden jeg startet medisinstudiet. Det er nok umulig å forestille seg hva en fastlegeresesjon betyr uten selv å ha opplevd å bli fulgt av sin fastlege gjennom sykdom i flere år. Det er de sykeste som nå betaler prisen som Staten ikke vil ta innover seg. Det er i kommunene de bor. Dette kommer til å bli så dyrt. På flere måter. Jeg holder meg for øynene og tør ikke å se.

  Kommenter

 5. Private tilbydere i lite format truer nok ikke den norske modellen men problemet er de store kjedene av private sykehus etc. Når disse kjedene, som baserer seg på statlige tilskudd, som tar ut stor profitt og som kan gi feks ny kreftbehandling før statlige sykehus, basert på private forsikringer og lommebok, vil det undergrave systemet. Og etablere det klassedelte helsevesen i Norge.

  Kommenter

 6. Godt skrevet. Godt å ha en så god kollega!

  Kommenter

 7. Journalen må bli mer strukturert, og dermed mer søkbar og enklere å bruke til annet enn dagens notat, f.eks. henvisninger og statistikk. Om ikke lenge vil pasientene lese sin fastlegejournal på nettet. Derfor er det ekstra viktig å være nøktern og mest mulig objektiv. Pasienten kan bli vår viktigste kvalitetskontrollør i fremtiden hvis vi bruker dette konstruktivt.

  Kommenter

 8. ALIS stillingene på Vestlandet har vært en suksess så langt, med stor søknad og entusiasme. Regjeringen må finansiere flere utdanningsstillinger på fastlønn for å rekruttere nye leger og sikre de etablerte ved å høyne per capita tilskuddet til kr. 1000 per listepasient. Da vil det være mulig å redusere listen til 200 pasienter per kurativ dag og beholde økonomien. Leve fastlegeordningen!

  Kommenter

 9. Man vil motta et invitasjonsbrev først! DERETTER vil vi ta kontakt med den enkelte praksis og avtale tid for KUPP- besøk en- til- en 20 minutter i kontortiden for en kunnskapsbasert oppdatering om legemiddelbruk for Diabetes type 2 i allmennpraksis. Vi håper den enkelte praksis kan organisere seg slik at vi kan besøke flest mulig på samme dag. Besøkene starter etter ferien, i september!

  Kommenter

 10. For en fantastisk fin historie! Som sykepleier i spesialisthelsetjenesten i Oslo måtte jeg le godt da jeg selv så for meg «mannen i hvitt» når pasienten ikke ville ta i mot behandlingen uten å ha hørt med fastlegen sin! Jeg hører både positive og negative ting om fastleger. Så jeg vil bare si «Ja takk!!» til flere leger som Laila! Og virkelig kudos til deg som er en slik fastlege vi alle drømmer om å ha!????

  Kommenter

 11. I vår kommune spurte kommuneoverlegen på et ALU fastlegen om fastlegene ville ha kommunens involvering i klagesaker. Svaret fra fastlegene var at de ønsket at kommunen ikke uttalte seg i media i fastlegens disfavør, hvertfall ikke før kommunen kjente alle sider av saken. Men ingen så poenget med kommunens involvering i klagesak mot seg, det var engstelse for at det kunne virke negativt og gi kommunen "skyts" til senere. Jeg synes det er trist, det viser at fastlegene i vår kommune har svært liten tillit til kommuneledelsen, og i beste fall håper og ikke bli motarbeidet. Innerdal har her skrevet en viktig artikkel, og med et samfunn som har fokus på å "ta noen" når det gjøres feil, kan det bare bli mer aktuelt fremover.

  Kommenter

 12. Jeg anbefaler også nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

  Kommenter

 13. Ryddig og oversiktlig om helt sentrale punkter for begynnende (og mer erfarne) fastleger- anbefales. Svært nyttig med link til de forskjellige forskrifter og avtaler ! Liker også listen med andre typer arbeid som kan gi mer bredde til egen fagutvikling!

  Kommenter