Nyheter Aktuelt

Mange fastleger har nå begynt med video. Følge webinar om videkonsultasjoner 23.03 kl 17.

VIDEO-KOM I GANG MED LØSNINGEN DU HAR SKAFFET!

Det har vært en fantastisk påmelding til videoløsninger fra fastlegene. Tall fra Conferere tyder på at 2/3 er i gang med å bruke løsningene Til dere som har løsningen, men ikke har brukt den; Kom i gang! Etter 2-3 forsøk vil du føle at du har kontroll.
Her er videotilbydere vi vet om, i alfabetisk rekkefølge:
Confrere: https://confrere.com/fastleger
Helseboka: https://helseboka.no/pro/
Oceon SAR/Incendium: https://www.incendium.dk/sms-til-video/
Pasientsky: https://www.patientsky.com/
VisibaCare: https://www.visibacare.com/no/

Her er råd og tips til videopasienter: https://helsenorgelab.no/artikler/gode-råd-til-video-pasienter/

VIDEOKONSULTASJON - Webinar 23.03 kl 17-18

Info om arrangementet ligger på facebook: https://www.facebook.com/events/2638479339764760/ og på Norway Health Tech side hjemmesider med mulighet for påmelding: https://www.norwayhealthtech.com/nb/event/webinar-om-videokonsultasjon-for-fastleger-for-fastleger-i-konsultasjon-med-pasienter/

Kjartan Olafsson holder innlegg for Innsatsgruppa/legeforeningen


Kommentarer

  1. Webinaret ligger nå tilgjengelig i opptak på samme lenke. Presentasjoner og lenke til webinaret ligger på den nevnte nettsiden til Norway Health Tech.