Arbeidsliv Fag

Det trengs flere veiledere for veiledningsgrupper i allmennmedisin. Er dette noe for deg?

Gruppeveilederutdanning - har du lyst til å bli gruppeveileder for unge kolleger i allmennmedisin?


Legeforeningen starter opp utdanning av et nytt kull gruppeveiledere til spesialistutdanningen i allmennmedisin. Første kurs finner sted 25-28.01 2021 på Ilsetra nord for Lillehammer.


Vi har spesielt behov for nye veiledere i Oslo og omegn, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Innlandet. Veilederutdanningen består av tre firedagers kurs i løpet av to år. På kursene er det mye egenaktivitet. Deltakerne blir godt kjent med hverandre, og lærer veiledningspedagogikk og metoder for gruppeledelse. Etter første kurs starter deltakerne egne veiledningsgrupper. Erfaringene brukes i utdanningen.Vi trenger spesialister med engasjement for faget og glede av å veilede unge kolleger. Hvis du er interessert, send en søknad med en kort CV og begrunnelse for at du mener at du er egnet. Ta gjerne med navn på en kollega du kan ha som referanse.


For mer opplysninger, ta gjerne kontakt med veilederkoordinator i ditt område.

Søknad sendes til:

Konsulent Ruth Skolseg, Medisinsk fagavdeling, Legeforeningen

Tlf 41701124

E-post: veiledningsgrupper@legeforeningen.no

Kommentarer