Arbeidsliv Fag

Det trengs flere veiledere for veiledningsgrupper i allmennmedisin. Er dette noe for deg?

Vil du bli en del av et hyggelig veilederkorps? Er du spesialist i allmennmedisin? Tenker du at du passer til å lede en gruppe?

Deltakelse i to års veiledningsgruppe blir fortsatt obligatorisk i den nye spesialistutdanningen, og gruppeveilederne får en nøkkelrolle. Selv om fastlegeordningen er under press, er pågangen stor. Vi trenger flere veiledere, spesielt i Oslo- og Østlandsregionen

21. januar 2019 starter utdanningen av et nytt kull veiledere i allmennmedisin med et fire dagers kurs på Ilsetra ved Lillehammer. På siste kursdag får deltakerne navnene på 6-9 spesialistkandidater som har meldt seg på, og drar hjem og starter egen veiledningsgruppe!

De to neste firedagers kursene i veilederutdanningen holdes i september 2019 og september 2020.

Veiledning er lønnet og gir tellende poeng til resertifisering. Veilederkursene gir valgfrie poeng til resertifisering. Etter gjennomført kurs og veiledningsgruppe blir du sertifisert veileder i allmennmedisin.

Ta kontakt med veilederkoordinator i din region for nærmere opplysninger!

  1. Oslo, Akershus, Østfold: Bente Aschim 90076646, Bente.Aschim@legeforeningen.no / Sverre Lundevall 95147842, Sverre.Lundevall@legeforeningen.no
  2. Agder, Telemark, Buskerud, Oppland, Hedmark: Kristin Prestegaard 92435492, prestegaardk@gmail.com
  3. Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland Lene Kroken:  90542404, lene.k.kroken@gmail.com
  4. Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag Peter Prydz:  97773616, jobb@peterprydz.no

Kommentarer