Nyheter Aktuelt

Legeforeningen og direktoratet for eHelse ønsker at diagnosekodebruk i Covid-19-pandemien er mest mulig lik.

Diagnose ved mistenkt eller bekreftet Covid-19

Det er tidligere gitt beskjed om ny diagnosekode for mistenkt/bekreftet Covid-19:

R991 Covid-19 (mistenkt eller bekreftet)

Kriterie: Covid-19-diagnosen skal brukes ved mistenkt eller bekreftet tilfelle av covid-19 jf. FHI’s til enhver tid gjeldende definisjon

Diagnose ved karantene/andre kontakter om Covid-19

Etter diskusjon i referansegruppen for primærmedisinsk kodeverk i eHelse-direktoratet har vi kommet frem til at riktig kode ved sykmelding/konsultasjon/kontakt vedrørende Covid-19, med unntak av bekreftet/mistenkt koronavirus-sykdom, skal være:

R27 Engstelig for sykdom i luftveiene IKA

kriterie:bekymret/engstelig for sykdom i luftveiene uten at sykdom er påvistReferansegruppen er klar over at denne diagnosen ikke nødvendigvis dekker alle kontakter om Covid-19, men det er ønskelig med enhetlig kodepraksis.Les mer om dette her: Legeforeningens side om Covid-19


Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Jeg har sendt en Mail til legeforeningen hvor jeg mener det raskt behov for skille mellom syk ( pos prøve og klinikk) , mistenkt tilfelle og tilfeller hvor coronarelatert tilstand er framkommet ved myndighetenes pålegg jfr stopp av virksomheten til en negledesigner jeg hadde på kontoret fredag. Vi må ha klart for oss at korrekt diagnose vil utløse økonomiske rettigheter og da bør dette komme på riktige kapitler. Tore Høyem