Nyheter Aktuelt

Finnmarkssykehuset skal innlemmes i UNN HF. Har noen tenkt på konsekvensene?

De siste årene har fastleger og andre over det ganske land ropt for døve ører til politikerne på Løvebakken om en fastlegeordning i kollaps. «Vi skal evaluere fastlegeordningen» sa politikerne til slutt. Man måtte jo ikke forhaste seg til å trekke konklusjoner om verken hvor ille det var eller hvilke tiltak som skulle settes inn for å rette opp i utfordringene. Noen år senere har vi vært igjennom en hel rekke evalueringer - den siste er fortsatt ikke avsluttet.

Så da skulle man jo tro at også andre utfordringer i helsevesenet ville bli evaluert før man iverksatte tiltak?Men nei da; 17. januar kom regjeringsplattformen 2019. «I forbindelse med vurderingen av den nye regionreformens konsekvenser for inndelingen av helseforetaket, foreslå(s det) at Finnmarkssykehuset blir en del av UNN.» Og bare noen dager senere kom sjokk-overskriften i Dagens Medisin hvor helseministeren understreket hva teksten egentlig betyr: «Det er besluttet at Finnmarkssykehuset skal ligge under UNN.»

Hvor er utredningen, Høie? Fastlegeordningen, med sine opplagte sykdomstegn, ville dere ikke røre før den var evaluert minst et par tre ganger. Finnmarkssykehuset gjør det bra på de fleste kvalitetsindikatorene. Men her tar dere likevel en omfattende samfunnsmedisinsk beslutning som rammer en kvart million mennesker i to fylker uten en gang å snakke med oss først. Lederne i de involverte helseforetakene var ikke informert. Helsepersonell i regionen, de som faktisk jobber her, har dere tydeligvis ikke ofret en tanke. Og kanskje aller viktigst, hva med pasientene? Det refereres ikke til uttalelser fra en eneste brukerorganisasjon! Vennligst fortell meg hvordan en slik fusjon uten noen som helst forankring skal gjøre helsetjenestene i Finnmark så mye bedre.

Du sier at sykehusene og akuttfunksjonene i Finnmark skal bestå; et slags plaster på såret til oss «kranglefanter» fra nord. Dette mener jeg at det er liten grunn til å stole på. Når Finnmarkssykehuset legges inn under UNN HF vil pengesekken bli strammet inn. Den totale summen til nye, store UNN HF kommer til å bli mindre enn nåværende sum for de to helseforetakene. Dermed må sykehusene i to fylker slåss om begrensede ressurser. Det er ingen tvil om at det er dyrt å drive helsetjenester i grisgrendte strøk, og du skal lete lenge etter så grisgrendte strøk som i denne regionen. Man vil ikke ha råd til noe annet enn å sentralisere både penger og fagfolk. Og de som taper blir de svakeste i samfunnet vårt.

For det er dette som virkelig gjør mange av oss forbannet. Når ressursene i det nye helseforetaket skal fordeles på så mange sykehus, må de mest befolkningstette områdene prioriteres. Dette er enkel samfunnsøkonomi. Spesialistene må samles i Tromsø, og etter hvert vil det ikke lønne seg å opprettholde helsetjenester i distriktene. Fagfolkene trenger kolleger der de er, og når sykehusmiljøene i Finnmark etter hvert blir for små, blir det tilsvarende vanskelig å rekruttere og stabilisere. Det vil også oppstå problemer med rekruttering til sykehuset i Tromsø, fordi stillingsbeskrivelsene vil måtte inkludere ambulering til sykehusene i Hammerfest og Kirkenes, og klinikken i Alta. Man vil bli nødt til å legge ned funksjoner i Finnmark av hensyn til rekrutteringen til sykehuset i Tromsø hvor pasientgrunnlaget tross alt er størst. Når det i tillegg er så dyrt å opprettholde disse funksjonene, er resultatet gitt.

«Kari» og «Ola» vil måtte reise enda lenger for å få helsehjelpen de trenger. Ja vel, så økes det allerede sprengte budsjettet til Pasientreiser, og vi har jo alltids Widerøe. Men hva når «Kari» og «Ola» blir akutt syke og ikke kan vente på neste Widerøe fly? Du tenker kanskje, Høie, at sykehusene i Hammerfest og Kirkenes jo har sine akuttfunksjoner. Dette har du lovet på tro og ære. Men tror du virkelig at du vil opprettholde disse i fremtiden når alle spesialistene av samfunnsøkonomiske årsaker har blitt sentralisert til Tromsø? Svaret er nei; det vil ikke være forsvarlig av hensyn til manglende mengdetrening! Hvor mange ambulansefly har du tenkt til å sette inn da?

Å legge Finnmarkssykehuset inn under UNN er en faglig svært betenkelig sentraliseringsprosess som over tid vil tappe Finnmark for enormt viktige helseressurser. Du ville skape «pasientenes helsevesen», sa du, men det er ingen tvil om at det er pasientene som blir skadelidende.

Overbevis oss, kjære helseminister. Så langt er det ingenting som tilsier at vi skal stole på deg!

Kommentarer

  1. Jeg leste innlegget med stor interesse, men fant ikke noe holdepunkt for at Helse Nord skal redusere de PASIENTRETTA tjenestene. Det er opplagt en administrativ gevinst ved at antall byråkrater kan reduseres til fordel for flere leger og sykepleiere. Dessverre har Finnmark alltid slitt med å rekruttere og ikke minst beholde nok profesjonsutøvere - også i helsesektoren. Vi går inn i en tid med mangel på profesjonsutøvere og samtidig redusert tilgang på arbeidsfolk nok. Da er det helt nødvendig å se på hvordan sykehusene kan organisere seg på en måte som sikrer FLERE profesjonsutøvere.

  2. Heldigvis ser det ut til at vi underlegges UNN. Det er bra for oss i Alta. Hvor er kravet ditt om en utredning hvor man bør bygge sykehus i Vest Finnmark? Hammerfest (10.525 innbyggere), kjemper med nebb og klør for å hindre at Alta (20.620 innbyggere) får eget sykehus. Det er kun tanken på arbeidsplasser som teller. La Hammerfest få klinikk og Alta sykehus. Tross alt er de mange ganger flere folk som sokner til Alta enn Hammerfest. Hvorfor tar man ikke folketoget i Alta på alvor? 7-10.000 mennesker i tog for sykehus?

  3. Hvor er utredningen av plassering av sykehus i vest-Finnmark?

  4. Meget godt og saklig skrevet. Som det står av teksten så vil dette absolutt ramme de svakeste i samfunnet og det vil i tillegg være et varselskudd til de som eventuelt tenker på å bosette seg i Finnmark og likeledes være et alternativ til å velge å flytte bort fra fylket. De økonomiske sidene av saken er godt gjort rede for og helsemiljøet i Finnmark vil også bli betydelig svekket. Dette er bokstavelig talt et livsfarlig prosjekt der finnmarks befolknings helse blir spilt russisk rullett med.