Arbeidsliv Lyst til å bli fastlege?

Colourbox

En oversikt over de viktigste faglige kildene for en allmennlege i Norge.

Sykehusleger har internundervisning og tid til faglig fordypning fastsatt i sine avtaler. Allmennleger må i større grad selv ta ansvar for å holde seg faglig oppdatert. Vi forventes å ha breddekompetanse på mange fagområder og kunnskapsflommen kan oppleves overveldende, men vi har mange gode kilder å støtte oss på. Allmennlegens arbeidsmetoder og verktøy er i sterk utvikling og i dag bruker mange fastleger beslutningsstøtteverktøy, i form av oppslagsverk og retningslinjer.


Andre kunnskapskilder i allmennpraksis:

    • Fagmøte på kontoret, kurs, smågruppemøter, møteserie på sykehus,
    • Drøfte pasient med kollega på kontoret
    • Epikriser, drøfte pasient med spesialist
    • Pasientmøter

 

Andre nyttige lenker:

Praksiskonsulentordningen: www.pko.no

Utposten - tidsskrift for allmenn og samfunnsmedisin: www.utposten.no

Metodeboken fra Sex og samfunn:  https://emetodebok.no 

Veileder i gynekologi http://legeforeningen.no/Fagme... 

Veilederen i fødselshjelp http://legeforeningen.no/Fagme... 


Denne håndboken kan være nyttig å slå opp i dersom du mistenker omsorgssvikt og/eller mishandling av barn - omtaler alt fra kjennetegn, undersøkelse, råd for å skrive bekymringsmelding og relevant lovverk: https://www.nkvts.no/sites/Bar...


Ønsker du å vite mer om hvordan du kan holde deg faglig oppdatert, så anbefaler vi kapittel 1.7 «Aldri utlært eller ferdig» i boka Allmennmedisin - Steinar Hunskår (red. – 2013).

Hvis du lurer på hvorfor du må holde deg faglig oppdatert bør du se denne filmen....

Kommentarer

  1. Jeg anbefaler også nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.