Nyheter Aktuelt

De første reaksjonene på årets statsbudsjett.

Regjeringen sier det er satt av 193,5 millioner til styrking og utvikling av fastlegeordningen. Allmennlegeforeningen er fornøyd med intensjonen bak, men mener tallene bør nyanseres. 

- To av satsingene er piloter som vi fortsatt ikke vet effekten av, og som kun gjelder et fåtall kommuner og fastleger, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen.

- Resten er videreføring av eksisterende bevilgninger. Å kalle dette en satsing på allmennlegetjenesten mener vi er å strekke strikken vel langt. Skal vi redde fastlegeordningen viser våre beregninger at vi må tilføre ordningen omtrent 3 milliarder de neste nærmeste årene.

De konkrete bevilgningene er som følger:

– 39 mill. kroner til rekrutteringstilskudd

– 55 mill. kroner til pilot primærhelseteam

– 10 mill. kroner til pilot på legevaktfeltet.

– 8,5 mill. kroner til EPJ-utvikling gjennom EPJ-løftet

– 46 mill. kroner til spesialistutdanning i allmennmedisin

– 35 mill. kroner til forskning og kompetanse (AFE-ene, Nsdm og Nklm)

Riktige skritt for fastlegeordningen

Fastlegeordningen er i en krise. Kommunene har store utfordringer med å rekruttere yngre fastleger, samtidig er det mange erfarne som slutter. Undersøkelser viser en gjennomsnittlig arbeidsuke på nesten 60 timer og en oppgaveportefølje som blir stadig mer krevende.

Regjeringen bevilger øremerkede midler til rekruttering og veiledning av nye allmennleger, en satsing på til sammen 85 millioner kroner. I tillegg foreslår de å øke grensen for skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende. Legeforeningen mener dette er skritt i riktig retning.

- Vi er glade for at regjeringen har lyttet. God veiledning fra erfarne fastleger er avgjørende for å rekruttere og beholde yngre allmennleger. Kommunenes økte rekrutteringspott er viktig i arbeidet med å sikre en stabil fastlegetjeneste lokalt, sier Hermansen.

Norge er likevel helt avhengig av at innsatsen går inn i et langt høyere gir de neste årene, skal vi bevare og utvikle en framtidsrettet og bærekraftig fastlegeordning.

- Skal fastlegene få mer tid til pasientene og en arbeidshverdag som er til å leve med, viser Legeforeningens beregninger at myndighetene må være villige til å investere omtrent 3 milliarder de neste årene, sier Hermansen.

 

Kommentarer

  1. Etter det jeg kan se, er det ikke noe prioritering av fastlegeordning. Per capitatilskuddet er ikke nevnt med ett ord. Vi fortsetter som før, kanskje? Jeg har redusert arbeidstiden min og NAV - legeerklæringer og forsikringer blir liggende over lengre tid. Jeg ønsker å komme dned til en 40-timers uke, tross allt er jeg over 60 !