Legelivet Fra hverdagen

Det trenger ikke å være et marked der ute for dyre engangsleger. Fastlegene kan slå beina under hele denne utviklingen ved å selv kjøpe seg et webkamera og starte opp på nett.

Engangslegen som bare ser pasienten via video er en kombinasjon av mørkemann og rød klut for dagens fastleger. Bruk-og-kast leger får bruk-og-kast pasienter. Det er ingen oppfølging, intet helhetlig ansvar, ingen langtidstenking. Engangslegene skummer fløten, ødelegger for kontinuiteten i pasientforholdet og er farlige for antibiotikaforbruket. Tall fra Sverige tyder på at de øker samfunnets helseutgifter, uten å avlaste det offentlige helsevesenet.

De trenger imidlertid ikke ha et marked. Fastlegene kan slå beina under hele denne utviklingen ved å selv kjøpe seg et webkamera og starte opp på nett.

Fastlegene i IT-fronten

Tro det eller ei, men de trauste fastlegene har en tradisjon for å være tidlig ute med ny teknologi og gode dataløsninger. Legekontorene var ti år raskere ute enn sykehusene med elektroniske pasientjournaler. SMS-kontakt og timepåminnelser har også lenge vært en del av fastlegenes teknologiske repertoar, mens sykehusene kom halsende etter.

En lignende utvikling ser vi også i det som nå skjer på journalsystemfronten. Dagens dominerende systemer er tungrodde, lite intuitive, og utnytter på langt nær teknologiens muligheter. Det er imidlertid nye systemer på gang som forenkler både administrasjon og daglig drift betydelig.

Det er med andre ord ingen grunn til at fastlegene skal bli spilt ut på sidelinjen av engangslegene på teknofronten.

Gode erfaringer

Folk ønsker videotimer, og de kommer til å bruke videotimer. De lar seg ikke stoppe av store forskningsrapporter som viser at kontinuitet i lege/pasient-forholdet er bra for både helsa og samfunnet som helhet. Men det er selvsagt bedre å kunne ha videotime med noen som kjenner deg, og det er her fastlegen kommer inn.

 På mitt kontor har vi nå brukt videotimer aktivt i noen måneder. Erfaringene er gode.

Innlogging

Løsningen er svært enkel, har godkjent kryptering, er billig og til alt overmål norskutviklet. Det trengs ingen app, ingen nedlasting, ingen registrering av brukernavn/passord. Om du vil kan du velge at pasientene skal logge inn med BankId. Foreløpig har vi ikke krevd pålogging da vi i praksis kun har videotimer med folk vi har truffet før.

Timebok

Vi bruker video på to måter:

- Enkelte ganger setter vi opp pasienter på vanlige timer, men merker de med video. Dette gjelder planlagte oppfølginger der vi vet vi trenger å snakkes, men samtidig vet at vi ikke trenger å møtes fysisk.

- Hovedbruken er dropp inn-timer. Vi setter av et tidsrom i løpet av dagen der våre listepasienter kan gå på nettsiden, sette seg i det digitale venterommet, og så svarer vi de fortløpende. Dropp inn-timene har gjort at vi i praksis har sluttet med telefontimer.

Journalføring og betaling

Konsultasjonen foregår i nettleseren, mens vi har oppe journalsystemet på siden og fører notater fortløpende. Ettersom Melin ikke legger til fakturagebyr på regningskort med «2ae», kan vi også føre betalingskortene som vanlig.

Problemer som må løses

- Tettere integrasjon med timebok og journalsystem vil være ønskelig, selv om dette ikke er noe stort problem i dag.

- En videokonsultasjon er noe helt annet enn tekstkommunikasjon, og det må inn en egen takst for video. - Sykemeldingsreglene knyttet til dette må vurderes. Foreløpig kan ikke 2ae og sykemeldingstakst kombineres. Underforstått ligger det her at man ikke skal sykemelde via video. Men akkurat som det i utvalgte tilfeller alltid har vært fornuftig å sykemelde folk etter å ha snakket med dem på telefon, kan sykemelding på videotimer spare både lege, pasient og samfunn for mye styr og penger. Et enkelt eksempel er lagermedarbeideren som ventet 4-5 måneder på en kneoperasjon etter en skade, men jobbet gradert i samme prosent hele ventetiden.
- Videoløsningene koster, og er enda en ekstra utgift i driften av legekontoret. Dette må hensyntas i kommende forhandlinger

Praktiske erfaringer

Alle slags pasienter bruker video. En kollega har hatt en 90-åring på video, vi har hatt foreldre med barn og alt i mellom. Nesten alle er flink til å velge seg problemstilling og forstå begrensningene. Dropp inn-timene tar stort sett noen få minutter. Det er imidlertid viktige minutter for pasientene, som kan få avklart ting rundt resepter, oppfølging, småplager og så videre, uten alt styret med å ta fri fra jobb.

Det hender også at timene blir noe mer enn bare kjappe spørsmål. En pasient tok med mobilen på sin time hos fysioterapeuten, og vi tre fikk en god, tverrfaglig prat om hans rehabilitering etter en operasjon.

For kontorpersonalet er dropp inn-timene en stor avlasting, og legene opplever det som et bedre alternativ enn de underbetalte, uforutsigbare telefontimene som for mange stjeler mye tid.

Det er også mange ting som er lettere å se an når man vet at pasienten kan nå deg for en oppfølgingsprat om noen dager.

Det viktige er at vi her hele tiden snakker om kjente pasienter som man allerede har undersøkt. Dette er altså noe fundamentalt forskjellig fra det engangslegene driver med. Fastlegene har de beste forutsetninger for å gjøre det beste utav videokonsultasjonen. Oppstartkostnadene er minimale, løsningene enkle, og den potensielle gevinsten i form av effektivitet og fornøyde pasienter er stor. 

Kommentarer

  1. Kjempebra! Har tenkt å starte opp med videokonsultasjoner. Vi har System X.. Er det praktiske tips eller råd? Er det fordeler eller ulemper med ulike journalsystemer?