Arbeidsliv Økonomi

Betalingshåndtering har lenge vært en utfordring for mange legekontor. Her er noen praktiske erfaringer med bruk av Vipps.

Lilletorget Legekontor tok i bruk betaling med vipps i august 2016. Hos oss var betaling frem til dette tidspunktet basert på manuell betaling i resepsjonen med kontanter eller med kort på frittstående bankterminal. Automatisk betalingsautomat fra kommersielle aktører har vi takket nei til, da vi ikke har følt dette har passet vår praksisprofil hvor menneskelig kontakt  skal være i sentrum fra pasienten kommer til hun forlater kontoret.

Lilletorget Legekontor holder til i Brugata i Oslo sentrum, vi er 3 fastleger, alle med listestørrelse 1200, samt to helsesekretærer.

Flere av legene og de ansatte ved kontoret hadde gode erfaringer med bruk av Vipps privat, og med lanseringen av Vipps bedrift så vi en mulighet for et betalingssupplement for de som vil unngå betalingskø i resepsjonen.


Du trenger Vipps Bedrift

Vi registrerte vårt felles driftsselskap (Lilletorget Legekontor DA) i Vipps bedrift, og definerte legene som “utsalgssteder” under dette selskapet. Legene får da hvert sitt Vipps-nummer, og ved søk i Vipps-appen på legekontorets navn vil alle legene listes opp. Dette gjør det enkelt for pasientene å søke opp riktig lege ved betaling.

Vi annonserte muligheten for bruk av vipps på våre hjemmesider, på vår facebookside og gjennom oppslag på venterommet.

Løsningen er kostnadsfri for pasienten. Legekontoret belastes et gebyr på 1,75% av kjøpesummen. Det er ingen etableringsgebyr eller abonnementspris.  Oppgjøret settes inn på legekontorets driftskonto daglig og utbetales av vår regnskapsfører månedlig til den enkelte lege. Gebyrene kan selvsagt utgiftsføres.

Salgs og oppgjørsrapporter mottas på epost eller lastes ned fra Vipps bedriftsportal på nett (innlogging med bank-id).

Betalingsordninger

- Legekontor er pliktig å kunne ta imot kontant betaling.

- Mange har i dag betalingsautomater fra CrediCare, Helserespons og Melin

- Enkelte kontrakter med disse selskapene har strenge begrensninger på bruk av andre ordninger, så du bør sjekke disse før du eventuelt tar i bruk Vipps.

Praktisk betaling

Pasienten kan betale inne hos legen, på venterommet, eller etter at de har forlatt kontoret. De må informeres om beløp før kjøpet kan gjennomføres. De trenger ikke fremvise kvittering for gjennomført kjøp og får automatisk kvittering i egen app.

Sekretærene og undertegnede har tilgang til alle gjennomførte betalinger gjennom en egen vipps-bedrift app. Her listes innbetalinger sortert på den enkelte lege (utsalgssted) og dato. Regningskortene kan så betalingsmarkeres mot slutten av dagen eller i mindre hektiske perioder. Betalingen merkes som kontant betalt med en “vipps” kommentar i regningskortet.

Gjennom app’en kan legekontoret også “be om” penger. Dette bruker vi i liten grad. Vi har heller ikke tatt i bruk Vipps Faktura, da dette krever et regnskapssystem som er integrert med Vipps.

Økende andel

Selv om de fleste fremdeles betaler med bankkort,  opplever vi at stadig flere pasienter tar i bruk Vipps ved betaling. I starten var endel i behov for veiledning, men med økende utbredelse og mer intuitiv app er ikke dette lenger noe problem. De som først tar løsningen i bruk velger gjerne også denne løsningen ved neste besøk.

En gjennomgang av undertegnedes månedlige  tall fra august 2016 til i dag viser at prosentvis andel av innbetalt beløp med vipps har økt fra 2-3% i starten til ca 10-15% nå.

Oppsummering

  • Vi opplever betaling med Vipps som et godt supplement til øvrige betalingsløsninger, ikke som en erstatning for kortbetaling. Pasienter som tar i bruk denne løsningen velger vanligvis å bruke den også ved neste besøk, og bruken er økende.
  • Da vi ikke har betalingsautomat på venterommet gir løsningen noe avlastning på resepsjonen.
  • Løsningen innebærer fremdeles manuell registrering av innbetaling på regningskort, men denne kan forskyves til mindre hektiske perioder eller til arbeidsdagens slutt.
  • En integrering av Vipps i regnskapsdelen av EPJ vil kanskje komme i fremtiden?
  • Gebyret er satt ned til 1,75% fra opprinnelig 2,5%, noe vi likevel føler er for høyt all den tid vi også har kostnader til betalingsterminal. Det er imidlertid ingen løpende utgifter for vipps-løsningen.
  • Pasienter må informeres om beløp før betaling med Vipps, men de fleste som tar i bruk løsningen lærer seg raskt å spørre legen om beløpet før de forlater kontoret.

Ragnar Holthe, Lilletorget Legekontor.

Kommentarer