Nyheter Fra AF

I en tid som er krevende for mange av dere er det likevel viktig at kommunene bidrar med å finne gode lokale løsninger slik at kommunene beholder sine fastleger.

Legeforeningen sendte dere i juni et utkast til brev som den enkelte fastlege kan sende til sin kommune om behov for tilrettelegging. Dette er et viktig bidrag til det lokale tilretteleggingsarbeidet.

Brev.jpgTakk til alle som har sendt kopi av sitt brev til oss!


Vi ser av brevene vi har mottatt at det er muligheter for bedre lokal tilrettelegging. Førsteinntrykket er at det har vært gode prosesser i flere kommuner, og at flere har funnet frem til hensiktsmessige tiltak.  Vi opplever at brevene har truffet godt og startet viktige prosesser for den enkelte fastlege og kommune. Det er forskjeller i hvordan den enkelte kommune har fulgt dette opp, og enkelte kommuner har allerede tilrettelagt eller innkalte til møter hvor tilrettelegging skal diskuteres. Dersom du har behov for bistand i forbindelse med krav om tilrettelegging kan du ta kontakt med Legeforeningen påkua@legeforeningen.no


I andre kommuner er prosessen igangsatt, men vi kjenner ikke resultatene av dette ennå. Send oss gjerne informasjon om hvordan dette følges opp i din kommune (kua@legeforeningen.no).


Dersom dere finner gode lokale løsninger er det fint om du oppfordrer kommunen til å melde dette inn til KS samtidig som du melder det inn til oss.


Tips og råd Til deg som ikke har sendt: Vurder om det er behov for å sende brev, og send gjerne kopi til oss (kua@legeforeningen.no). Det er den enkelte lege som har fastlegeavtale med kommunen, og som har rett på tilrettelegging. Legeforeningen sentralt vil bistå deg dersom du har behov for det. I enkelte kommuner har ALU sendt felles brev på vegne av legene. 


Brevmal som kan brukes er sendt ut som vedlegg til medlemsbrev på mail den 16.10.18.


Hvis kommunen bare møter deg med at "du bare kan redusere listelengden" uten kompensasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen for bistand. Bruk samme adresse som over.  


Det er den lokale dialogen med kommunen som er viktig, og vi anbefaler at dere både i allmennlegeutvalget (ALU) og lokalt samarbeidsutvalg (LSU) ser nærmere på og diskuterer de lokale utfordringene. Inviter gjerne lokale politikere til LSU for å få en diskusjon. Vi oppfordrer kollegene, ved tillitsvalgte, om å ta kontakt med helseledere, rådmenn og ordførere, lokale politikere for å iverksette møter/dialog med ALU og arrangere legemøter. Kommunen skal utarbeide en plan for legetjenesten i kommunen, jf rammeavtalen punkt 6.2. Dersom dette arbeidet ikke er igangsatt i din kommune bør det tas opp i LSU. Ta gjerne kontakt med førstelandsråden i ditt fylke.


Ta gjerne kontakt med lokale aviser. Og fortsett å skrive kronikker, gjerne med lokal vinkling.  Ta kontakt med Legeforeningen om du trenger bistand til å skrive!

Brevmal fra Legeforeningen

Brevmal for brev til kommune finnes her (innlogging):

https://legeforeningen.no/logi...

Kommentarer