Nyheter Aktuelt

Colourbox

Norske allmennleger utgjør en middels norsk by. Vi trenger et samlingspunkt.

Det blir fint vær i helga. Frisøren nede i gata har flyttet. Ny gang- og sykkelvei er utsatt grunnet pengemangel. Barnehagen har vært på besøk på brannstasjonen.

Lokalavisen er full av saker som er helt sentrale for de som leser den, selv om de ofte er helt irrelevante for verden rundt. Lokalavisen er den du leser for å se hva som skjer med deg og dine. 

Vårt mål er å være lokalavisen for norske allmennleger.  Det skjer mye med allmennlegelivet for tiden. Arbeidspresset gjør at fastlegeordningen knaker i sammenføyingene. Digitale doktorer er tilgjengelig døgnet rundt via nettet. Overlessede sykehusleger skyfler ut det de kan av oppgaver fra sykehusene. Demografisk går vi fra å være en gruppe dominert av modne mennn til å ha et klart overtall av yngre kvinner.

Alt dette vil endre hva det vil si å være primærlege. Debatten går i leserinnlegg, på møter, kurs og konferanser og ikke minst på nett. Norske allmennleger utgjør samlet en middels norsk by. Vi er helt sentrale premissleverandører på et viktig samfunnsområde. Hvordan vi håndterer vår arbeidshverdag har store konsekvenser for hele resten av helse- og omsorgssektoren.

Legeforeningen, Allmennlegeforeningen, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og mange andre har sider fulle av informasjon rettet mot oss. Dagens Medisin og norske medier generelt har mye helsestoff. 

Det finnes også en rekke medlemsblader og utmerkede sider som Utposten og Doktor i nord. Fastlegen.no er utgitt av Allmennlegeforeningen, men skal være noe mer enn et rent medlemsblad. Du vil ikke finne forslag på lederplass om å kaste styret, kaste regjeringen eller gjennomføre kollektiv oppsigelse av fastlegeavtalen. Men om du har en velformulert tekst der du argumenterer for noe av dette er du hjertelig velkommen til å sende den til oss.

Vi skal ha god takhøyde og speile det mangfold som finnes. Samtidig er det helt klart at vår fremste styrke og vårt beste håp om å bevare og utvikle en av verdens beste primærlegeordninger ligger i fellesskapet. Det foregår gode debatter på viktige arenaer i sosiale medier, men det store bildet kan tidvis bli borte i strømmen av små og store oppdateringer som ruller forbi.

Vi trenger et samlingspunkt. Vi trenger et sted å samle de siste nyheten som er relevante for oss. Et sted der noen forklarer de håpløst innviklede reglene for alt fra spesialisering til førerkortattester på en enkel måte. Et sted vi kan få de gode historiene fra hverdagen som kan inspirere oss, og høre fra folk som sliter med akkurat de samme problemene som oss selv. 

Vi trenger en lokalavis.

Kommentarer