Nyheter Fra AF

Egil Johannesen

Ny leder av Allmennlegeforeningen skal velges på Landsrådsmøtet på Våruka 08.05.19. Her presenterer Egil Johannesen sitt kandidatur.

Kjære alle kollegaer! Det haster å redde fastlegeordningen. Nå må vi gå fra ord til handling. Jeg har blitt oppfordret av gode kollegaer til å stille som kandidat til ledervervet i AF når Tom Ole Øren går av etter inneværende periode. Jeg er svært motivert for å gå inn i AF styret igjen og bruke all min erfaring i Allmennlegeforening i en svært viktig tid for oss fastleger og for hele Fastlegeordningen. Jeg har en bred bakgrunn med erfaring fra Finnmark og Bærum, med både fastlønn, driftstilskudd og som næringsdrivende i fastlegeordningen. Jeg har gjennom mange år vært engasjert i Legeforeningen både gjennom å organisere kurs for allmennleger og i gjennom tre perioder i styret i AF. I tillegg har jeg inngående kunnskap om e-helse og IT i helsetjenesten.


Min klare ambisjon er denne: Vi skal redde fastlegeordningen og merkevaren Fastlege! Velfungerende er fastlegeordningen kanskje det beste primærhelsesystemet i verden. Men Fastlegeordningen har vært systematisk underfinansiert i mange år, og vi kjenner alle daglig på effekten av denne utviklingen. Vi er overbelastet og underfinansiert og ordningen er i ferd med å briste. Og vi er fullstendig på overtid når det gjelder å få orden finansiering og oppgavestyring!


Det er skapt en god tverrpolitisk forståelse av problemene under Tom Ole Ørens ledelse. Politikerne må nå vise denne forståelsen gjennom å refinansiere ordningen til et nivå der faget får gjenopprettet sitt renommé som et populært, trygt og framtidsrettet yrkesvalg for kommende generasjoner av kolleger, samtidig som nåværende fastleger får gjenoppleve en pasienthverdag der finansiering og arbeidsbelastning blir levelig. Jeg tror at næringsdrift fortsatt skal være driftsform for mange av oss, men at det under spesialisering og der andre lokale forhold taler for det må være mulig å få velge fast lønn. Merkevaren «fastlege» skal fortsette å være befolkningens høyest ratede offentlige tjeneste. Fastlegene skal være der for befolkningen. Allmennlegeforeningen skal være der for fastlegene. Sammen med et nytt styre vil jeg jobbe beinhardt for å gjøre det til en realitet hvis jeg får støtte på Landsrådsmøtet i mai.

Kommentarer