Nyheter Aktuelt

Listelengdene må ned, og nedgangen må kompenseres

Da forhandlingsbruddet mellom staten og Legeforeningen ble avsluttet, var én av betingelsene en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som kunne legge grunnlag for endringer allerede i neste års normaltarifforhandlinger.

Arbeidet skal ferdigstilles innen 1. mars 2019.

Fra Legeforeningen deltar følgende personer i arbeidsgruppen: Torgeir Hoff Skavøy (styremedlem i Allmennlegeforeningen), Ståle Sagabråten (nestleder i Norsk forening for allmennmedisin), Pål Alm-Kruse (avdeling for jus og arbeidsliv) og Espen Slettmyr (avdeling for jus og arbeidsliv). 

For at kartleggingen skal bli så god som mulig, har også Legeforeningen knyttet til seg en ressursgruppe av personer med innsikt i utfordringene med fastlegeordningen, og som kan bidra med konkrete erfaringer og innspill til Legeforeningens representanter i arbeidsgruppen. Ressursgruppa består av disse: Tor Magne Johnsen, Marit Tuv, Marit Karlsen, Tom Willy Christiansen, Gisle Roksund og Nina Wiggen.

Kommentarer