Nyheter Aktuelt

Vi har snakket med en av de første som ble godkjent spesialist i allmennmedisin etter ny ordning.

Sofie Wüller jobber på Askøy utenfor Bergen, og er en en av de første spesialistene i allmennmedisin Helsedirektoratet har godkjent. Noen av hovedingrediensene i prosessen har vært en engasjert veileder, en velvillig kommune, og vilje til å bruke tid på å sette seg inn i de nye systemene og læringsmålene.

Kunne du velge mellom ny og gammel ordning, og hvorfor valgte du i så fall ny?

- Da de nye reglene kom var jeg godt i gang med spesialisering i gammel ordning. Jeg begynte i allmennmedisin i 2012, og var vel i mål med de aller fleste krav, med unntak av institusjonstjeneste. I 2016 begynte jeg i 50% på den da helt nystartede ØHD i Bergen kommune.

Et av målene for ledelsen på ØHD var å få på plass relevant sykehusspesialist for å få det godkjent som tellende sykehustjeneste. På grunn av en rekke ulike omstendigheter skjedde ikke dette, og etter 1,5 år sa Wüller opp på ØHD Bergen og gikk tilbake til full fastlegedrift.

- Det var da svært krevende å motivere seg for nytt sykehusår. Da de nye reglene ble lansert, med 6 måneders institusjonstjeneste der KAD/ØHD nå ble godkjent, var det fristende å velge denne løsningen. Så har jeg hatt flaks med at Elisabeth Stura, som har vært med på å lage flere av kompetansemålene, også jobber i Askøy kommune. Hun ringte meg på vei hjem fra sommerferie og mente at vi nå skulle ta tak i dette. 3 dager senere var vi i gang med kompetanseportalen. Uten Elisabeth som primus motor hadde jeg vel ikke turd å prøve på ny ordning.

Hvilke læringsmål/gruppe av læringsmål var vanskeligst å få oppfylt?

- De vanskeligste læringsmålene var nok felles kompetansemål samt at man måtte ha alle praktiske ferdigheter. De felles læringsmålene var noe uklare og passet ikke helt ifht allmennmedisin. Heldigvis har jeg deltatt i en del ulike prosjekter både i allmennpraksis og på ØHD, jobbet med kvalitetsarbeid, hatt ulike kommunale bistillinger og arbeid med drift av legekontoret som plutselig da kom til nytte.

Også her var veilederen viktig.

- Hun hadde gode kunnskaper om hva kravene innebar. Med tanke på de praktiske ferdighetene må man jo i ny plan ha gjennomført alle ferdighetene, og listen er enda ikke oppdatert i forhold til hva man kan forvente at alle skal kunne. F.eks leddpunksjon, som verken jeg eller mine kollegaer på kontoret driver med. Dette måtte da løses med praksisbesøk.

Hvordan foregikk gjennomgangen og godkjenningen av læringsmålene i praksis?

- Vi brukte flere ettermiddager og 1 søndag til å gjennomgå og diskutere oss gjennom alle punktene. Vi hadde også fortløpende kontakt på Mail og telefon. I tillegg brukte jeg mye tid selv på å laste opp attester og skrive inn i kompetanseportalen om hvilke aktiviteter jeg hadde gjennomført for å få godkjent de ulike målene. Alle læringsmål ble så sendt til veileder for godkjenning før de tilslutt ble sendt til leder for signering.

Hva er ditt inntrykk av det praktiske rundt godkjenningen, datasystemer, utfylling, saksbehandlingstid, og lignende?

- Det virket veldig uoverkommelig å sette seg inn i kompetanseportalen først, men da vi først var i gang har jeg blitt mer og mer positiv til den. Jeg tenker den er et godt utgangspunkt for å drive god og mer strukturert veiledning i fremtiden. Det er også flott at den finnes som app på telefonen, og det er kjekt at man lett får oversikt over fremdriftsplan ifht godkjente læringsmål. Jeg måtte sende inn søknad på Mail, da denne funksjonen i Dossier foreløpig ikke var klar. Da hovedansvar for godkjenning av læringsmål nå ligger hos veileder/leder, er antallet dokumenter HDir skal gjennomgå for endelig godkjenning betydelig mye mindre enn før, så jeg håper det samtidig kan bety betydelig redusert saksbehandlingstid.

- Jeg har vært utrolig heldig som har hatt en så kunnskapsrik og driftig kollega som Elisabeth Stura som satte i gang prosessen med konvertering til ny ordning. Jeg er også takknemlig for at Askøy kommune la til rette for at Elisabeth har hatt tid og mulighet til å gjøre denne jobben. De har virkelig stått på for å få godkjenningen i boks. Jeg skylder de en stor takk!

Kommentarer