Legelivet Fra hverdagen

av Morten Munkvik


Hvordan


Jeg vet ikke hvordan jeg

best kan være for deg, det

du trenger. Hvor er

manualen? Det er

en gjettelek.


En gjettelek mot

tiden som partisk dommer. Det er

så mange lag. Så mye støv

over den dunkle overflaten. En monolog

i disharmoni. Hvordan

ta steg når


ingen retning er

framover? Hvorfor velge

vei om

ingen vet

hvor vi skal?


Jeg mangler verktøy. Jeg

har bare

meg

selv.


Hvordan skal jeg

stole på at

det er nok?

Kommentarer