Nyheter Fra AF

Fastlegeordningen er en av de viktigste bærebjelkene i det norske helsevesenet. Derfor markerer Legeforeningen Fastlegedagen onsdag 5. desember.

Videoen "Buss for fastlege" viser hva som skjer hvis fastlegene forsvinner...

Legeforeningen og landets fastleger har i lang tid jobbet målrettet for å skape forståelse for problemene i fastlegeordningen

Nå som kriseforståelsen er etablert er det viktig å balansere utfordringene i fastlegeordningen. Allmennmedisin er et spennende og fremtidsrettet fag! Det er på tide med en tydelig markering av den sterke yrkesstoltheten i fastlegekorpset. 


Fastlegedagen 05.12.19 - Vi ønsker at fastlegene skal være synlige denne dagen!

Vi starter nå med å markere en fastlegedag  5. desember. Legeforeningen har produsert buttons som er sendt  til alle medlemmer. Budskapene er «Slå ring om fastlegeordningen» og «Alle trenger fastlegen». Du har kanskje allerede sett de i sosiale medier?

Vi oppfordrer alle til å bære button på legekontoret denne dagen. Legg ut bilder på sosiale medier. Ønsker du at vi skal legge bildet på AFs Instagramside kan du sende en e-post til af@legeforeningen.no, eller legg ut selv og tagg med #fastlegedagen og #alletrengerfastlegen. Allmennlegeforeningen gir premie til det beste bildet!


Legeforeningen har også  laget en profilbilde-bakgrunn for Facebookprofiler som vi oppfordrer alle medlemmer av Legeforeningen - og alle supportere av fastlegeordningen - å bruke nå frem til 05.12!


I siste medlemsbrev fra Allmennlegeforeningen var det lagt ved en plakat som legekontor oppfordres til å skrive ut og henge opp denne dagen. Hvis du ikke har fått mailen kan plakaten lastes ned her (krever innlogging).

Kommentarer