Nyheter Aktuelt

Arbeidsmengden har økt.

Den store evalueringen av fastlegeordningen ligger her.


- Evalueringen bekrefter det fastlegene har sagt i lang tid. At arbeidsbelastningen har økt, og at flere leger nå opplever arbeidssituasjonen sin som uhåndterbar. Det gir grunn til bekymring, sier helseminister Bent Høie.

Både pasienter og brukere, samt legene selv og kommunene er spurt. I tillegg til registerdata og bruk av allerede publisert litteratur og forskning.


Rapporten kan leses her:

Rapporten om fastlegeordningen fra EY

Kommentarer