Nyheter Aktuelt

I mars 2020 ble det introdusert ny ICPC-2 kode til bruk i overvåking av Covid-19 utbruddet i primærhelsetjenesten, kode R991 (mistenkt eller bekreftet). Erfaring med bruk av koden er at det er ønskelig å skille mellom bekreftet og mistenkt tilfelle. Helsedirektoratet har derfor i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, NAV og Norsk forening for allmennmedisin kommet frem til endring av diagnosekode for Covid-19 i ICPC-2.

Diagnose ved bekreftet Covid-19

R992 Covid-19 (bekreftet)

Korttekst: Covid-19 (bekreftet)

Inkluderer: Bekreftet covid-19

Kriterie: Bekreftet tilfelle av covid-19 jf. FHIs til enhver tid gjeldende definisjon

https://www.fhi.no/nettpub/cor...

ICD-10: U07.1 Covid-19 med påvist virus

Diagnosekode ved mistenkt eller sannsynlig Covid-19

R991 Covid-19 (mistenkt/sannsynlig)

Korttekst: Covid-19 (mistenkt/sannsynlig)

Inkluderer: Mistenkt eller sannsynlig covid-19

Kriterie: Mistenkt/sannsynlig tilfelle av covid-19 jf. FHIs til enhver tid gjeldende definisjon https://www.fhi.no/nettpub/cor...

Merk: Der influensasykdom klinisk og epidemiologisk er like sannsynlig som covid-19, bør R80 Influensa benyttes som hoveddiagnose og R991 Covid-19 (mistenkt/sannsynlig) som bidiagnose

ICD-10: U07.2 Covid-19 uten påvist virus

Diagnose ved karantene pga Covid-19

A23 Risiko for sykdom IKA

Korttekst: Risiko for sykdom IKA

Inkluderer: Utsatt for smitte

Merk: pålagt karantene etter covid-19-forskriften jf. FHIs til enhver tid gjeldende definisjon

https://www.fhi.no/nettpub/cor...

ICD-10: Z20.9 Kontakt med og eksposisjon for uspesifisert smittsom sykdom

Diagnose ved andre henvendelser om Covid-19

R27 Engstelig for sykdom i luftveier IKA

Kriterie: Bekymret/engstelig for sykdom i luftveiene uten at sykdom er påvist

ICD-10: Z71.1 Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt

Informasjon om de nye diagnosekodene.

Da pandemien rammet oss ble det raskt behov for en helt ny kode og en ny kodeveiledning. Vi i NFA har stor forståelse for at dette måtte gå raskt, og at det nå har blitt behov for en endring og presisering. Vi er takknemlige for at et godt samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og NAV har resultert i en ny kode og en revidert kodeveiledning. Mange fastleger har reagert på feil bruk av kode R27 som er «engstelig for sykdom i luftvegene». Fram til nå har anbefalingen vært at dette er en kode som skal brukes for alle som tar kontakt med spørsmål relatert til covid-19, når det ikke handler om mistenkt eller bekreftet tilfelle av covid-19. Riktig kodebruk fra nå - hos alle som kan ha blitt utsatt for smitte eller har risiko for alvorlig forløp av covid-19 - er "A23 risiko for sykdom".


Vi har også fått tilbakemelding på at mange har fått veiledning om å bruke taksten R991 i all kontakt ved luftveisklinikker og feberklinikker. Denne veiledning blir nå rettet opp. Fastleger ønsker å kode riktig og vi ser at det å skille bekreftede tilfeller fra mistenkte eller sannsynlige tilfeller vil være nyttig både for vår behandling av pasientene og for framtidig forskning i allmennmedisin. Det å kunne ha et verktøy som med større grad av sannsynlighet raskt viser hvor i landet nye smittetilfeller bekreftes vil også kunne hjelpe myndighetene til raskere å distribuere smittevernutstyr til de som har økt behov.


Det har vært forvirring mellom definisjoner og testkriterier, dette er nå enklere når alle med mistanke om covid-19 kan testes. Forskjellen mellom sannsynlig og mistenkt er kun epilinken (det er et sannsynlig tilfelle dersom en nærkontakt i hjemmekarantene utvikler symptomer, men et mistenkt tilfelle dersom ikke kjent smitteeksponering).


Det har også vært mange spørsmål om sykemelding av risikopasienter.


Det er enda ikke kommet en avklaring av dette, det behandles av departementene og vi venter fortsatt på en sikker avklaring. Vi vil informere dere så snart dette foreligger. Det vil være naturlig å kode sykemeldingen med A23 risiko for smitte som hoveddiagnose og deretter grunnsykdom som bidiagnose.