Nyheter Aktuelt

Er det rart norske fastleger er slitne? Svaret vårt er «nei», men ikke av de grunnene som ble presentert i A-magasinet 7. februar.

Det er ikke du som belaster oss. Det er ikke din feil at fastlegen din også er lege for tusen andre pasienter. Det er ikke din feil at systemet krever sykmelding etter et visst antall dager med egenmelding. Det er heller ikke din feil at du blir engstelig når du ukentlig møter sykdom på førstesida ved kassa der du handler mat. Det er menneskelig å bekymre seg.


A-magasinet presenterer fastlegenes verste historier. I en tilsvarende reportasje fra St. Olavs ville en øre-nese-hals-lege kunne fortalt om en gråtkvalt 22-årig legestudent som snek seg inn bakveien sent en søndag kveld etter å ha funnet en kul på halsen. Uka etter kom det et brev i posten hvor det sto at alt var normalt. Legen avsluttet brevet med å ønske studenten velkommen som framtidig kollega.


Studenten er for lengst blitt kollega og er nå blant fastlegene som daglig møter pasienter med små og store bekymringer – for kuler på halsen, hjertebank og hverdagsstress. Slik skal det være. Det er fint når førstegangsforeldre med febersykt barn og høye skuldre går hjem fra legekontoret både lettet og litt klokere. Det er krevende å hjelpe en plaget sjel gjennom panikkanfall, men befriende for både pasient og lege når angsten slipper. Det bor ressurser i alle mennesker – og fastlegens kjennskap til den enkelte kan være avgjørende når livet slår krøll på seg.


De fleste mennesker ønsker å bidra i samfunnet. Velferdsstaten fanger opp de av oss som i en kortere eller lengre periode ikke kan yte fullt. Terskelen for å melde seg syk er ulik, og hos noen få av oss er den kanskje lavere enn ønskelig. Vanskelige samtaler om sykmeldinger, utredninger og vanedannende medikamenter forekommer daglig på landets legekontor. Vi er imidlertid ikke alene om å håndtere borgere som krever sin rett. Hvorfor er så fastlegene mer slitne enn andre som møter slike krav?


Svaret er at fastlegenes totalbelastning er for høy. Politikerne har overført oppgaver fra sykehusene uten å redusere antall personer hver fastlege har ansvar for. Det betyr mindre tid til hver pasient. Høsten 2019 rettet staten pekefingeren mot de fastlegene som oftest tok seg god tid – uten å vite hva de ekstra minuttene gikk med til. Kanskje resulterte tiden fastlegen brukte i en bedre løsning enn sykmelding eller én ting mindre å engste seg for?


Små og store bekymringer hører hjemme hos fastlegen. Terskelen for å komme til oss skal være lav. Vi trenger flere fastleger og myndighetenes støtte for å gjøre kloke valg i møte med alle pasienter – også de som sniker seg inn bakveien og krever oss litt ekstra.

Kommentarer

  1. Et svært godt og reflektert innlegg! Oppgaveoverføringer mellom spesialisthelsetjeneste og fastleger kan i mange tilfeller være hensiktsmessig - men det må skje i en likeverdig dialog. Vi snakker om total belastningen for fastlegene , som hemmer rekrutteringen til dette fantastiske yrket. En bevisstgjøring av realitetene er en god start. Men å heve terskelen for folk flest i forhold til å kontakte fastlegen når usikkerhet og angst gjør hverdagen enda mer utfordrende - det er ikke veien å gå. Takk, Marit!

  2. Kloke ord - godt skrevet - veldig bra tilsvar. Jeg er også veldig enig med kollega Leif Sansdalen på Ås. Innlegg på legelisten.no burde publiseres som her under fullt navn :-)

  3. Meget bra svart.

  4. Særs gode ord !. Vi på Frøya er stolt over at du var student hos oss og slår så gode slag for allmennmedisinen. Jeg er optimist for faget, men vi trenger gode medspillere i kommunene for å lose oss forbi strykene. Stå på Marit !

  5. (Vet ikke hvor 2000 tegn grense går) Om ovennevnte skal være en forklaring på uenigheten ift A-magasinet, synes jeg ikke det er godt nok. Jeg kjente meg heller ikke igjen i den A-artikkelen. - Det står over at man har for mye å gjøre, det blir for lite konkret. Alle disse oppgavene vi har fått ekstra, må kunne konkretiseres og ramses opp, om man vil oppnå forståelse. Kontorarbeidet utenom pasienttid, med resepter, henvisninger, svare NAV (som dessverre ikke alltid leser det vi tidligere har skrevet) og hvor våre svar dessverre ikke alltid virker å vektlegges, Sliter med én uføresak, sies at det er jurister som avgjør, ikke leger... .. Så åpnes for e-konsultasjoner som skal tas om ettermiddagen, er neppe meningen å ta i.l.a. pasientdagen. - Tror vi må være mer konkrete for å bli hørt OG forstått. Det er ikke kl 8-16, og har kanskje aldri vært det. Men når kl 8-19 mer er regelen enn unntaket, da må det forklares og endres.

  6. Elegant svar og beskrivelse. av Fastlegers hverdag ! - Håper svaret også kan komme som Kronikk el Debatt innlegg i Aftenposten eller i andre fora også, Marit !

  7. Hei, jeg har sendt denne kommentaren til Aftenposten om noe som belaster fastlegene unødvendig: Undertegnede har arbeidet som allmennlege siden 1977. Vi opplever en krise i allmennlegetilgangen i Norge og for få leger (9%) under utdanning ønsker å bli fastleger/allmennleger. Ellers i Europa er det ca. 20 prosent som ønsker slik legejobb. Fastlegene pålegges stadig flere oppgaver og de fleste arbeider langt ut over ordinær arbeidstid. I denne situasjonen må man se etter tiltak som kan redusere belastningen på allmennlegene. Legeforeningen gikk i 2019 til sak mot staten for å stoppe Legelisten.no fordi nettsiden oppleves om en «gapestokk» der leger kritiseres anonymt. Personvernnemnda har 7 medlemmer, men bare en lege, som er overlege ved avdeling for genetikk ved Hauland sykehus som derved ikke har følt beskrivelser fra Legelisten.no på kroppen. Nemda sier at legene MÅ TÅLE den kritikk som framsettes på Legelisten.no. Det er ikke lenger snakk om hva legene MÅ TÅLE. Det er snakk om hvilke tiltak som kan få leger til å ønske seg jobb i allmennpraksis. Vi har et samfunn med stadig debatt om tøffere omgangsformer gjennom internett og sosiale medier. Enkeltpersoner blir lidende mer enn før, da man møttes ansikt til ansikt. Begrepet nett-troll er stadig omtalt og etter min oppfatning er det også nett-troll som benytter Legelisten.no. Jeg føler personlig at Legelisten.no er en belastning for meg som allmennlege, selv om jeg ikke er blant de legene som får gjennomgå mest. Jeg tror ikke Personvernnemnda har noe å bidra med for å redde fastlegeordningen. Kanskje de må gå i seg selv og finne nye svar som kan hjelpe til bedre trivsel i legejobben og en bedre tjeneste for pasientene. Det er jo det saken dreier seg om. At legen våkner om natten med bekymringer vedrørende tap av respekt og anseelse, går ut over vår evne til å yte det aller beste for våre pasienter. Med vennlig hilsen Leif Sandsdalen, fastlege i Ås

  8. Hei det var godt sagt