Nyheter Fra AF

Foto: Legeforeningen

Nå har fastlegen.no kommet!

Kjære kollega, du ser nå på Allmennlegeforeningens nye nettmagasin!

Fastlegen.no.er her, og dette er et stort steg for oss videre i den digitale formidlingen til våre medlemmer. Vi håper du liker både ideen og de første sakene. Dette er nytt landskap for oss.

Hva skal vi med dette da?

Denne nettsiden skal være en dynamisk informasjonskanal og fungere like godt på mobil, skjermbrett, Mac eller PC. Allmennlegeforeningen har ny medlems- og informasjonsstrategi som et av sine satsningsområder de neste årene. Den digitale verden har kommet for lenge siden, og vi håper fastlegen.no blir en av dine viktigste nettsider.

Fastlegeordningen står i en varslet krise, og vi må tenke og jobbe annerledes, lage nye strategier for å redde fastlegeordningen. Vi skal også bruke andre sosiale medier og nyere kommunikasjonskanaler for å bre informasjon og kunnskap om allmennlegenes sitt arbeid.  Vi skal si tydelig til politikerne hvorfor det er klokt å satse på fastlegeordningen, og skal vi fortsatt være grunnmuren i et godt offentlig helsevesenet så må noe gjøres NÅ!

Vi ønsker å øke medlemmenes engasjement og deltagelse i foreningen og samfunnsdebatten vedrørende helsepolitiske spørsmål og utfordringer. Nå trenger vi å stå sammen ! Vi håper vårt nye nettmagasin vil bidra i dagsaktuelle saker og i debatter om helsepolitiske temaer.  Gjennom fastlegen.no kan vi nå dere raskere og håper at politikere og andre beslutningstakere også vil finne nyttig informasjon på vårt nye nettmagasin. Nyheter skjer raskere enn noen gang, og vi ønsker å være i front.

Vi har to dyktige kollegaer i redaktørstolen,Torstein og Ingebjørn, som skal dra dette nettmagasinet videre. En solid redaksjonsstab vil også bidra med kronikker og innspill. Men du kan bidra til å lage et moderne nettmagasin som våre allmennlegekolleager gjerne vil lese!  Vi inviterer deg til å komme med kronikker og nyttige innspill til redaktørene våre.

Og du; ikke glem å sveipe innom fastlegen.no daglig og fortell oss hvordan vi skal bli enda bedre. Vi trenger din tilbakemelding! 

Kommentarer