Nyheter Aktuelt

Trønderopprørets undersøkelse; Et dypdykk i fastlegehverdagen.

En gruppe fastleger og lektorer ved medisinstudiet på NTNU satt sommeren 2017 i en buss på Island og diskuterte egen arbeidssituasjon.  For flere fristet det å gi opp hele bøtteballetten. I stedet stiftet de «Trønderopprøret». Målet var å skape en ny arbeidshverdag, en «Fastlegeordningen 2.0». Omsorgen for pasienten, troen på og kjærligheten til eget fag sterk, og ønsket om å kunne bli i yrket en betydelig drivkraft.

Med støtte fra over 2000 fastleger arbeidet vi utover høsten med å opplyse politikere og beslutningstakere om fastlegeordningen - grunnmuren i helsevesenet og utfordringene som hadde oppstått. Kronikkene poppet opp som paddehatter i avisene, media flokket seg rundt opprørerne og politikerne ble etterhvert lydhøre. 

Vi trenger tall!

Det oppsto raskt et behov for å ha konkrete tall på hva fastlegene utfører og hvordan de opplever sin arbeidshverdag. Tall er nemlig viktig i politikken! Det ble besluttet å utforme en spørreundersøkelse som skulle sendes ut til alle landets fastleger, et utfyllende supplement til Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse. I denne kom det fram at fastlegene arbeider i snitt 55.6 timer i uken, altså 20 timer overtid per uke! Man ønsket i den nye undersøkelsen å belyse om fastlegene jobber mye, ikke bare lenge. Det viktigste var imidlertid å vise hvilke problemstillinger vi tar oss av daglig. Heldigvis fant vi en erfaren statistiker og professor Linn Getz ved NTNU som kunne hjelpe i prosessen. Legeforeningen var behjelpelig med å sende ut undersøkelsen.

Undersøkelse til alle

Et web-basert spørreskjema ble i mars 2018 sendt ut til alle landets fastleger. Trass i en hektisk arbeidshverdag gjorde fastlegene en formidabel innsats med en omfattende undersøkelse - over 1000 fastleger og helsesekretærer svarte. Dette ga representative resultater for hele fastlegekorpset.

Hva viser tallene?

Fastlegene sitter definitivt ikke i ro på kontorstolen! En fastlege håndterer 43 separate problemstillinger hver dag i løpet av 20 konsultasjoner, hvorav 5,7 av problemstillingene er relatert til komplekse pasienter med flere diagnoser og medikamenter.

4,3 psykiske plager og 3,6 "stress og livsbelastninger" setter seg daglig på pasientstolen. Gynekologiske undersøkelser utfører fastlegene også, faktisk i snitt 1 per dag.

Multitasking - og behov for svigermor

Fastlegen håndterer mye selv, men han skriver også 3,2 henvisninger og legger inn 0,5 pasienter per dag. I 24 prosent av konsultasjonene skrives en sykemelding. Vi ble nok litt overrasket over det tallet, selv om det inkluderer forlenging av sykemelding. Selv er vi jo (for?) sjelden syke, men det er en annen diskusjon.

Når konsultasjonene godt og vel er gjennomførte, kaffen er kald og datamaskinen har gått varm er dagen langt fra over. Fastlegen signerer 15 epikriser, 20 resepter og 150-200 blodprøvesvar hver dag. Det er midt oppi dette fastlegen ringer svigermor fordi barnehagen stenger om 5 minutter. Uten en slik tålmodig svigermor, partner eller annet nettverk har 86% sagt at de ikke kunne klart å stå i jobben som fastlege. Det er kanskje ikke så rart?

 

Fastlegene håndterer altså et gedigent antall problemstillinger i løpet av en arbeidsdag. Helsedirektoratets undersøkelse viste at vi gjør dette nesten uten pause. Fastleger har nok generelt selskapsblære, men det går ikke lenger. Arbeidspresset oppleves som svært høyt. 

Fastlegeordningen trenger hastetime!

Vil fastlegene fortsette som fastleger?

Mer enn halvparten av oss har i løpet av de siste 6 månedene vurdert å slutte i jobben på grunn av arbeidspress. Under 30% oppgir at de er "helt eller delvis enig" i at de vil fortsatt være fastlege om 5 år gitt dagens situasjon. 


Og i det fjerne roper sykehusstillingene.

 

Det finnes imidlertid håp. Gitt bedre rammevilkår har over 90% sagt seg "helt eller delvis enige" i at de vil fortsette i jobben fram mot 2023! Pasientene er også generelt fornøyde og 66% av oss sier at vi, på tross av alt av stress, press og kav, gleder oss til å starte arbeidsdagen i det som kanskje er verdens beste jobb.

 

Så nå gjenstår det bare å arbeide ufortrødent videre for bedre tider og - og for Fastlegeordningen 2.0.

 

Hilsen et fortsatt svært så energisk Trønderopprør.

Om Trønderopprøret

Trønderopprøret er et nasjonalt fastlegeopprør som arbeider for å ta tilbake kvaliteten i fastlegeordningen. Les mer på www.flo20.no

Kommentarer