Nyheter Aktuelt

Sterke reaksjoner på brå avvikling av tjeneste gir utsettelse.

Legeforeningens Jus og Arbeidslivsavdeling har etter kontakt med Hove Medical Systems i dag fått bekreftet at integrering av tjenestene levert av HelseRespons vil bestå frem til 3. september. Leverandørene har dialog om forhandlinger med sikte på fortsatt samarbeid. 

Legeforeningen fortsetter arbeidet slik vi redegjorde for i går. Dagens Medisinskriver om utviklingen i saken og Legeforeningen vil også holde medlemmene oppdatert.