Nyheter Aktuelt

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har avholdt styremøte den 11.02.2020.

 • KPR (kommunalt pasient og brukerregister) lanserer om noen uker antagelig de første indikatorsettene for allmennmedisin. Dette blir helt overordnet på fylkesnivå og blir ingen publisering av data ned på enkeltlegenivå. Hvilke indikatorer som skal publiseres er ikke helt avgjort enda, men det blir hentet ut fra takstregistreret (KUHR-data). KPR har samarbeidet godt med NFA.
 • Styret ble orientert om det vi vet så langt om HODs arbeid med handlingsplan for fastlegeordningen. Den blir ikke klar til påske, men er lovet ila våren. NFA deltar sammen med AF og Dnlf ved presidenten i trepartsmøtene (KS/Oslo kommune, HOD og Dnlf).
 • Planlegging av Våruka 2020 på Fornebu er godt igang. Årsmøtet i NFA blir torsdag 7.mai. Våruka arrangeres i år sammen med samfunnsmedisinerne.
 • Våren er en hektisk høringsperiode. Vi har nå 17 høringer i arbeid, den største er NOU-en om «Rusreform fra straff til hjelp». Hvordan lokalforeningene skal organiseres fremover er også på høring, samt masseskadetriagering, endring av faglig råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand, rettshjelpsordningen for leger, alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten og forslaget om å pålegge fastleger godkjenning av flygeledere.
 • Arbeidsgruppa for standarder i legekontor fortsetter sitt arbeid.
 • Utfordringer ved de nye pakkeforløp hjem ble diskutert.
 • NFA-styret er bedt om å gi Helsedirektoratet tilbakemeldinger på helseapper i Helse Norge. Hvis noen medlemmer ønsker å sende en kommentar til meg om disse er det velkomment (ex: «slutta», «Gå10» og «Heia meg»)
 • Torstein Sakshaug slutter i kurskomitéen for kurskomiteseminar, ny representant for NFA blir Elisabeth Stura.
 • Kiropraktorene, ØNH-legene og onkologene har sendt sine første Gjør Kloke Valg-råd på høring, de lanseres snart. NFA har gitt noen tilbakemeldinger.
 • Vi fortsetter arbeidet med våre 5 nye Gjør Kloke Valg-råd og planlegger lansering i løpet av noen uker, den interne høringsrunden er avsluttet. Vi har fått mange positive og konstruktive tilbakemeldinger.
 • Styret ble informert om status i EPJ-løftet ved Egil Johannesen og Eirik Arnesen.
 • Marte er nytt medlem i HELSE OG OMSORG 21-rådet og har deltatt på første møte.

Kommentarer