Nyheter Aktuelt

NFA avholdt styremøte 09.01.20. Dette er noen av sakene som ble gjennomgått.

  • Møte med president-elect Wonca World (WW) Anna Stavdal. Hun innsettes som president i WW på konferansen i Abu Dhabi i november 2020.

Anna informerte styret om arbeidet i WW og de viktigste sakene for henne fremover: core values, human touch in digital health, overbehandling og overdiagnostikk. Interessante betraktninger om hvordan påvirke og hva som er utfordringene for primærhelsetjenestene globalt. Arbeidet med å få anerkjent spesialiteten i allmennmedisin som en internasjonal spesialitet.

  • Diskusjon om kodeverk og utfordringer ved leder i klassifikasjonsutvalget Bjørn Gjelsvik. Informasjon om SnoMedCT og tankene bak «felles språk». Norge er ikke aktivt med i arbeidet med utvikling av ICPC3, men representanter fra NFAs klassifikasjonsutvalg deltar for NFA som observatører. E-helse-direktoratet har besluttet at Norge ikke skal delta aktivt i dette arbeidet. Betydningen av kodeverk for utøvelse av faget. Muligheter for beslutningsstøtte? Hvilke kodeverk ønsker vi og hva ønsker vi å kode? Styret i NFA tar dette opp igjen på neste styremøte.
  • Vi har fått en ny faggruppe i innovasjon! Faggruppa for helseopplysning nedlegges. Sjekk NFA sine hjemmesider for oversikt over alle våre faggrupper.
  • Høringer: Grimstadutvalgets utredning om studieplasser i medisin i Norge – behov, modeller og muligheter, Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten , Anbefalte analyser for laboratoriebruk i primærhelsetjenesten, Faglig retningslinje til helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens. Høringssvarene publiseres fortløpende på våre hjemmesider.
  • NFA har nå sendt på høring internt 5 nye Gjør Kloke Valg råd fra allmennmedisin. De publiseres ila våren.
  • Bekymringsmeldinger om multidoseordningen og videre arbeid med dette.

Kommentarer