Nyheter Aktuelt

Utsetter avvikling

Leverandørene har bekreftet ovenfor Legeforeningen at  de inntil videre opprettholder dagens løsning der SMS-funksjonen er integrert i System-X. Det blir derfor ikke brudd i funksjonaliteten 3. september slik Hove tidligere har varslet sine kunder.  

Legeforeningen er i kontakt med begge leverandørene for å finne en løsning og vil informere fortløpende.  

Kommentarer