Nyheter Aktuelt

Bare siden i sommer har kommuner som Bergen, Kristiansand, Harstad og mange flere sagt tydelig ifra om situasjonen. Legeforeningen kartlegger nå situasjonen.

– Det er en markant nedgang i søkere til fastlegestillinger i Bergen. Dersom vi ikke får de ledige hjemlene besatt, blir det rett og slett for få fastlegeplasser i Bergen, sier Brita Øygard, leder for etat for helsetjenester i Bergen til Bergens Tidende.

Det siste året har stadig flere kommuner rykket ut og varslet om at fastlegeordningen lokalt står i fare for å knele. Mange kommuner har etterlyst strakstiltak. I tillegg til Bergen har kommuner som Kristiansand, Harstad, Tomsø og mange flere sagt tydelig ifra om situasjonen.

Sommeren 2017 gjorde VG en stor kartlegging av rekrutteringssituasjonen i kommunene. Hele 198 av 425 kommuner ga uttrykk for at de hadde utfordringer med å rekruttere fastleger. Legeforeningen følger i disse dager opp denne undersøkelsen for å se hvordan situasjonen har utviklet siden i fjor.

  • Alle kommuner i Norge får nå en epost fra Legeforeningen, der vi ber de svare på om og hvordan situasjonen har endret seg siden 2017. Vi mener det er helt nødvendig å ha en oppdatert oversikt, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen.
  • Legeforeningen jobber hardt med å få på plass de tiltakene og ressursene som må til for å sikre en bærekraftig fastlegeordning. Vi tar ansvar for å få en ny oversikt på plass og er glade for at mange kommuner allerede har svart på vår henvendelse, sier Øren.

Resultatet fra kartleggingen vil legges fram så raskt alle svarene fra kommunene er mottatt.

  • Vi gir oss derfor ikke før vi har fått svar fra alle. Dette er viktig, slår Øren fast.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer