Nyheter Aktuelt

​Antall kommuner som har store problemer med å få rekruttert fastleger, er mer enn firedoblet på to år. Det viser tall Legeforeningen har innhentet.

- Dette rammer utvilsomt pasientene. Mangel på fastlege lokalt fører blant annet til vikarstafetter. Hyppige skifter av fastleger svekker kontinuiteten, sier president Marit Hermansen til Aftenposten i forbindelse med kartleggingen.

Regjeringen sitter nå og diskuterer postene i det neste statsbudsjettet. De må vise at de tar den eskalerende krisen i fastlegeordningen på største alvor – og følger opp med en tydelig satsing, uttaler Legeforeningen.

Hele saken kan leses på Aftenposten.no og status for hver enkelt kommune kan sjekkes.

Kommentarer