Nyheter Aktuelt

Alle landets registrerte fastleger og fastlegevikarer mottar nå en spørreundersøkelse fra EY (tidligere Ernst & Young) om arbeidsbetingelser, rammevilkår og samarbeid. Legeforeningen ber alle fastleger svare på denne undersøkelsen.

Stortinget har besluttet at fastlegeordningen skal evalueres, og Helse- og omsorgsdepartementet gav Helsedirektoratet i oppdrag å anskaffe en evaluering gjennom en åpen anbudskonkurranse. EY og Vista Analyse ble valgt av Helsedirektoratet til å gjennomføre evalueringen.

Formålet med evalueringen er å få kunnskap om status og utfordringer for fastlegeordningen i dag sett fra ulike ståsted.

Legeforeningen oppfordrer alle fastleger til å delta.


Spørreundersøkelsen omhandler blant annet fastlegens arbeidssituasjon og rammebetingelser, samt fastlegens vurdering av samarbeid med kommunen, kommunale helsetjenester, og spesialisthelsetjenesten.


Fastlegenes vurdering av hvordan de opplever dagens situasjon, vil være en helt sentral del av evalueringen, vi håper derfor at så mange som mulig har mulighet til å prioritere undersøkelsen, da bred deltakelse vil være avgjørende for spørreundersøkelsens gyldighet.

Spørreundersøkelsen blir sendt ut til legens registrerte mailadresse. Avsender er evaluering.fastlegeordningen@no.ey.com. Sjekk spam-folder hvis du ikke har fått mailen.

Fastleger og vikarer som ønsker å svare, men som ikke har mottatt mailen, kan henvende seg til evaluering.fastlegeordningen@no.ey.com for å bli invitert.

Kommentarer

  1. Jeg har ikke fått den. Den lå heller ikke i spam-mappa. eller i reklame-mappa. Jeg var nylig på kurs, og det var mange av deltakerne som heller ikke hadde fått den. Blir den sendt til bare et tilfeldig trukket utvalg fastleger? Hvis ikke så er tilfelle, vil jeg tro svarprosenten vil bli kunstig lav.