Arbeidsliv Fag

Inntrykk fra prekongress for yngre allmennleger i Aalborg

I forkant av Nordisk kongress i allmennmedisin arrangeres en prekongress for yngre allmennleger. Nordic Young General Practitioners (NYGP) er ansvarlig for arrangementet, og årets kongress i Aalborg ble finansiert av en snau deltakeravgift på 525 danske kroner, samt 150 danske kroner for det sosiale arrangementet. De øvrige utgiftene tok den danske ekvivalenten til Norsk forening for allmennmedisin (NFA). Vi er de norske representantene i NYGP, og sitter nå med lederskapet i foreningen, da Norge er neste land ut til å arrangere Nordisk kongress. Det blir den 22. i slaget, mens det blir den tredje prekongressen. NYGP er for medisinstudenter med interesse for allmennmedisin, allmennleger i spesialisering og spesialister i allmennmedisin i inntil fem år etter spesialisering, så vi rommer mange og mye. Her kommer vår beretning om årets prekongress. Vi kan med iver fortelle at vi har inngått samarbeid med SKIL om vår prekongress som arrangeres i Stavanger 15.-16.juni 2021.


Lørdag morgen ble vi invitert til forskningens hus ved Aalborg Universitetssykehus, hvor vi effektivt ble sjekket inn, mottok goodiebag, navneskilt og frokost. Etter åpningen av kongressen, som hadde omtrent femti deltakere fra Danmark, Sverige, Norge, Island, Finland, Østerrike og USA, ble vi introdusert for et eksempel på en arbeidsdag i de fem nordiske landene. Kongressen i sin helhet foregår på engelsk. Oscar fra Sverige beskrev sitt travle liv som singel med to barn, hund, hus på landet, allmennlegejobb, legevakt og stipendiatstilling. Islendingen forklarte med innlevelse hvordan han brukte alle våkne timer hvor han ikke var på jobb i garasjen sin, og at han måtte innom elektrikeryrket og paramedisinertilværelse før han omsider skjønte at det var lege han skulle bli. Han beskrev vill natur og småbylivet, flyturer til perifere områder, ulykker og en voldsom arbeidsmengde. Gravide og alltid smilende finske Kati beskrev livet som fast ansatt på et stort helsesenter helt uten legevakter, mens danske Emil fortalte om overgangen fra sportslivet til jobbhverdag og småbarnslivet i et meget strukturert utdanningsløp der man er innom mange sykehusavdelinger. Vår egen Katrina fortalte om livet som fastlegevikar i en norsk storby. Etter å ha fått et innblikk i hverandres hverdag, og en smakebit på hvor ulikt jobben som allmennlege kan arte seg i de ulike landene, var det tid for faglig input.


Vi fikk en underholdende og informativ innføring i narrativ medisin, om hvordan vi skal fange opp pasientens historie i konsultasjonssettingen. Det vi hører kan være fjernt fra hva pasienten egentlig prøver å si, og å få en språkforskers forståelse av den delen av vår hverdag var inspirerende.


Ved påmelding hadde vi satt opp ønsker for forelesningstema, og vi ble inndelt deretter. Etter lunsj var det derfor tid for point of care ultralyd, hvor ultralydundersøkelsen er målrettet og sammenlignes med å lytte med stetoskopet – det er en del av undersøkelsen, men betyr lite uten å sette det i sammenheng med sykehistorie, symptomer og øvrig klinisk undersøkelse. Man ser etter akkurat det man leter etter, uten å gjøre en full organsjekk. Etter en kjapp forelesning med forskningsresultater fra Aalborg-miljøet ble vi delt inn i grupper på tre som gikk fra stasjon til stasjon, og målte hverandres diameter på abdominale aorta, sjekket kneet for intra- eller ekstraartikulær væske, målte resturin, og gravide Kati fikk se fosteret sitt fra mange vinkler. På underlivsmodeller lært vi å se etter væske i fossa Douglasi og diagnostisere ekstrauterine graviditeter.


Allmennlegene i Aalborg er kjent for sin forskning på ultralyd i allmennpraksis, og det var derfor fint å ha åtte erfarne praktiserende allmennleger som i tillegg er professor, postdoc eller stipendiat, som veiledere på denne sesjonen.


Etter det faglige programmet på lørdag bar det rett videre til Legenes hus for pølse og øl. På dette tidspunktet hadde den norske delen av NYGP behov for en pause; Katrina trengte å sove ut feberen og Ingvild ble kjent med byen med joggeskoene på. Klokken 19 var det på tide å hekte seg på gruppen igjen, nå på en guidet street art walk. På det feltet har virkelig Aalborg mye å by på! En times spasertur gjennom byen, fra kunstverk til kunstverk, var alt for lite tid, men programmet var satt og vi hadde fått en egen etasje på et av byens populære utesteder.

Etter tapas og rosa drinker skulle vi underholdes av danske folkedansere. Trodde vi. Det skulle vise seg at det var vi som skulle lære dansk folkedans. Samtlige var tilbakeholdne og skeptiske. Noen vurderte å løpe fort ned trappa og finne veien til Jomfru Anes gade i stedet for, eventuelt gjemme seg på hotellrommet. En svett time senere var det bare latter, alle hadde danset med omtrent alle på et tidspunkt, og de rosa drinkene var plutselig blitt tørstedrikk. Og de som ikke hadde gnagsår før hadde i hvert fall det nå, og hadde du ikke det hadde du garantert blitt tråkket på tærne noen ganger under dansen. Etter det var slutt på dans og rosa drinker var det en del som gikk hjem, mens resten fortsatte ut i de små nattetimer. Det er fascinerende å se hvordan en slik ettermiddag og kveld sveiser sammen folk, og på søndag var det som å møte gode gamle venner fullstendig uten sjenanse, og anstrengende small talk var som forduftet.


Søndag morgen var det duket for nye forelesninger, og den første hadde temaet innovativ allmennmedisin: trender og utfordringer, framtiden og mulighetene. To danske akademikere og fastleger beskrev en populasjon i endring, og viste fram kurver som viste hvor stor økning vi har blant de over 80 år. Multimorbiditet ble problematisert, og også her fikk vi se modeller som illustrerte hvor omfattende det faktisk er. Videre er det et faktum at pasienter med økende alder har svært mange konsultasjoner og kontakter med fastlegen og fastlegekontoret. I Danmark har de flere områder med mangel på allmennleger de opplever også et økende krav til dokumentasjon. De beskrev omfattende epikriser fra sykehus, som var generert elektronisk og hvor mye tid går med på legekontoret til å lete etter informasjon som er nyttig og viktig i det senere pasientforløpet. Et økende behov for helsehjelp, en aldrende populasjon, komplekse pasienter, overføring av tjenester fra sekundærhelsetjenesten til førstelinjen, dårlig samhandling mellom organspesialister og fastleger, rekrutteringsvansker, arbeidsstyrke under press, og en arbeidsstyrke under utskifting ble problematisert og satt inn i forskningskontekst. Løsningen er ikke original; økt finansiering, flere fastleger, utvidet teamarbeid, bedre samhandling, og bedre bruk av IT.

Etter lunsj, blottet for anstrengt smalltalk, var det to forelesninger som gjensto. En drivende dyktig Aalborg-professor underviste oss i seksualitet, og aldri har vi vel følt oss så oppdaterte på blant annet erektil dysfunksjon. Ved siden av diskursforelesninger var det altså også tid til det rent pragmatiske som vi tar med rett hjem i det daglige virke. For fastleger med generell tidsnød er det inspirerende å diskutere framtiden for allmennmedisinen (med eller uten sykepleiere i front var et hett tema!), men også svært nyttig med praksisnær oppdatering og kunnskap. Avslutningvis var vi på en forelesning om telemedisin. Der lærte vi (dessverre) mest om dårlig pedagogikk, og hvordan man ikke bør forelese, så samtlige nordiske neser vendte til slutt ned i hver sin smartphone, i påvente av avslutningsseremonien.


To dager til ende – og et eksemplarisk arrangement. Vi har lært mye om primærhelsetjenestens utforming og utfordring, og anerkjenner oppgaven som ligger foran oss i å forme en faglig forsvarlig tjeneste. Som unge leger i faget tar vi dette med oss videre, og gleder oss til å invitere til prekongress i Stavanger 15-16.juni 2021, i forkant av den 22. nordiske kongress i allmennmedisin.


Kommentarer