Nyheter Aktuelt

Nyheter fra NAV // produktområde helse

Allmennlegeforeningen har mottatt informasjon fra NAV

  • Nå kan også arbeidsledige sende digital søknad om sykepenger. Det betyr at pasienter som er arbeidsledige ikke lenger må få papirsykmeldingen fra legen.

Sykmeldinger som handler om behandlingsdager og reiseutgifter må enn så lenge gis til pasienten på papir.


Viktige beskjeder til legene blir formidlet på nav.no/lege

  • Eksempelvis ble det publisert en nyhet på nav.no/lege da det oppsto en kortvarig teknisk feil i sykmeldingsmottaket mandag 30. september.

nav.no/lege ligger det også mye faginformasjon fra NAV som er spesielt tilpasset legens arbeid.

Kommentarer