Arbeidsliv Fag

NFA har hatt styremøte på Granavollen i 2 dager - 21. og 22. november, inkludert et fellesmøte med AF. Her følger et kort referat over hva vi jobbet med.

NFA styremøte 21.11.19

  • Arbeider med 5 nye råd til "Gjør kloke valg"-kampanjen
  • Utfordringer og muligheter ved triagering av videokonsultasjoner
  • Kodeverk og terminologi, hvilken betydning har det for faget allmennmedisin?
  • NFAs arbeidsprogram 2020-22
  • Arbeid med to viktige høringer: "Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen. Forslag til endringer i legemiddelloven og apotekloven", Frist 6. desember og "Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften", frist 9. desember.
  • Prosedyrelister for LIS 3-utdanningInnspill?

Styret tar gjerne i mot innspill på disse temaene - og annet medlemmene ønsker vi skal jobbe med. Kontakt oss på nfa@legeforeningen.no

Kommentarer