Nyheter Aktuelt

Det er opprettet en ny ICPC-2-diagnosekode til bruk ved mistenkt eller bekreftet covid-19 (koronavirussykdom) hos pasienter. Formålet er å overvåke utbruddet og hvordan det påvirker legesøkningen i primærhelsetjenesten, samt tilrettelegge for fremtidig forskning.

Når skal denne diagnosekoden brukes?

Covid-19-diagnosen skal brukes ved mistenkt eller bekreftet tilfelle av covid-19 jf. FHI’s til enhver tid gjeldende definisjon https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/).

Diagnose-kode-informasjon

R991 Covid-19 (mistenkt eller bekreftet)

Korttekst: Covid-19

Inkluderer: Mistenkt eller bekreftet covid-19

Ekskluderer: Influensa R80

Kriterie: Covid-19-diagnosen skal brukes ved mistenkt eller bekreftet tilfelle av covid-19 jf. FHI’s til enhver tid gjeldende definisjon https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/).

Merk: Der influensa klinisk og epidemiologisk er like sannsynlig som covid-19, bør R80/Influensa benyttes som hoveddiagnose og R991/Mistenkt covid-19 som bidiagnose

Hvordan finner jeg denne diagnosekoden?

Journalleverandørene har fått informasjon om den nye koden, men systemene må oppdateres før det er mulig å finne diagnosekoden i fastlegers EPJ.Diagnosekoden er R991.


For å sette riktig diagnose må fastlege enten søke etter covid eller r991. Det er mulig at korona også vil kunne brukes som søkeord.

Kommentarer