Nyheter Aktuelt

Det er opprettet en ny ICPC-2-diagnosekode til bruk ved mistenkt eller bekreftet covid-19 (koronavirussykdom) hos pasienter. Formålet er å overvåke utbruddet og hvordan det påvirker legesøkningen i primærhelsetjenesten, samt tilrettelegge for fremtidig forskning.

Når skal denne diagnosekoden brukes?

Covid-19-diagnosen skal brukes ved mistenkt eller bekreftet tilfelle av covid-19 jf. FHI’s til enhver tid gjeldende definisjon https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/).

Diagnose-kode-informasjon

R991 Covid-19 (mistenkt eller bekreftet)

Korttekst: Covid-19

Inkluderer: Mistenkt eller bekreftet covid-19

Ekskluderer: Influensa R80

Kriterie: Covid-19-diagnosen skal brukes ved mistenkt eller bekreftet tilfelle av covid-19 jf. FHI’s til enhver tid gjeldende definisjon https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/).

Merk: Der influensa klinisk og epidemiologisk er like sannsynlig som covid-19, bør R80/Influensa benyttes som hoveddiagnose og R991/Mistenkt covid-19 som bidiagnose

Hvordan finner jeg denne diagnosekoden?

Journalleverandørene har fått informasjon om den nye koden, men systemene må oppdateres før det er mulig å finne diagnosekoden i fastlegers EPJ.Diagnosekoden er R991.


For å sette riktig diagnose må fastlege enten søke etter covid eller r991. Det er mulig at korona også vil kunne brukes som søkeord.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer