Nyheter Aktuelt

KRY sier de kan sykemelde kun basert på én videokonsultasjon. NAV sier at de ikke kan.

I et orientering for rådgivende overleger i NAV som Fastlegen.no har fått tilgang til, gjør NAV rede for hva som kan godkjennes av sykemeldinger i forbindelse med e-konsultasjon. Orienteringen er laget dels med fokus på de nye dropp inn-legetjenestene, der man via en app kan treffe en lege via video og få utført visse vurderinger. Noen av disse selskapene, som KRY, reklamerer med at de kan skrive ut sykemelding til sine kunder.

NAV er i sin orientering tydelige på at "ikke kan benyttes ved nye plager", og at sykemelding ved e-konsultasjon er "ikke ok ved først gangs sykemelding."

KRY skriver på sine nettsider:
"Du kan få sykmelding inntil 7 dager etter legens vurdering."

E-konsultasjon og sykemelding er ikke lov med dagens regelverk


NAV går enda lenger i å klargjøre at sykemelding fra en lege man treffer én gang, kun på nett, ikke kan godkjennes. Dette gjelder både ny sykemelding og forlengelse av sykemelding: De oppsummerer de slik:

▪ E-konsultasjon gjelder bare når det
ikke krever fysisk oppmøte.

▪ Folketrygdloven § 8-7: Legeerklæring
kan ikke godtas for tidsrom før
medlemmet ble undersøkt av lege.

▪ Rundskriv § 8-7: En legeerklæring skal
bygge på en personlig undersøkelse av
pasienten.

NAV konkluderer dermed med at det ikke er ok å forlenge sykmelding ved bruk av e-konsultasjon slik regelverket er i dag.

Hva med tilbakedatering?

I visse situasjoner kan fastleger i dag tilbakedatere sykemeldinger. NAV beskriver dette slik:


"Dersom pasienten er forhindret i å oppsøke lege (for eksempel influensa), og lege kan godtgjøre at sykdommen har medført arbeidsuførhet fra et tidligere tidspunkt – godtar NAV sykemelding per telefon (som tidspunkt for arbeidsuførhetens inntreden)"

Dette forutsetter imidlertid personlig konsultasjon, altså vanlig legetime, innen kort tid. Dette er naturlig nok ikke mulig å tilby for tjenester som KRY, annet enn ved å be kundene oppsøke sin fastlege.

Kommentarer