Arbeidsliv Fag

Norge har de siste ukene igjen opplevd meslinger. Fordi meslinger er meget smittsomt medfører ett smittetilfelle at mange eksponerte må kontrolleres og eventuelt vaksineres. Vaksinering dekkes vanligvis ikke av folketrygden. Hvem skal betale for dette?

Behandling av enkelte sykdommer dekkes fullt av folketrygden - uten egenandel for pasienten. For fastleger er dette velkjent, bl.a er det ingen egenandel ved testing og behandling av chlamydia eller MRSA. Disse sykdommene, kalt «allmennfarlige smittsomme sykdommer» er listet opp i «normaltariffen», i del 1.


Hvis legen slår opp i normaltariffen vises en liste over de sykdommene som dekkes uten egenandel. I denne listen er meslinger ikke oppgitt som en allmennfarlig smittsom sykdom.Dette medfører ikke riktighet.Listen referer til forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer. Denne ble den 24.10.18, uten nærmere informasjon til landets fastleger, endret til å inkludere meslinger og rubella. Listen over sykdommer gjengitt i normaltariffen ble ikke oppdatert tilsvarende, men siden normaltariffen refererer til nevnte forskrift er det denne listen som gjelder:


Norsk betegnelseInternasjonal betegnelse
Alvorlig, akutt luftveissyndrom – sars Severe Acute Respiratory Syndrome – sars
Botulisme Botulism
Chlamydiainfeksjon, genital Genital Chlamydial infection
Difteri Diphteria
Flekktyfus Typhus fever
Gonore Gonorrhoea
Gulfeber Yellow fever
Hemoragisk feber Hemorrhagic fever
Hepatitt A-virusinfeksjon Viral hepatitis A
Hepatitt B-virusinfeksjon Viral hepatitis B
Hepatitt C-virusinfeksjon Viral hepatitis C
Hepatitt D-virusinfeksjon Viral hepatitis D
Hepatitt E-virusinfeksjon Viral hepatitis E
Hiv-infeksjon HIV infection
Kikhoste Pertussis
Kolera Cholera
Kopper Smallpox
Legionellose Legionellosis
Lepra Leprosy
Meningokokksykdom Meningococcal disease
Meslinger Measles
Middle East Respiratory Syndrome – mers Middle East Respiratory Syndrome – mers
Miltbrann Anthrax
Paratyfoidfeber Paratyphoid fever
Pest Plague
Poliomyelitt Poliomyelitis
Rabies Rabies
Rubella Rubella
Shigellose Shigellosis
Syfilis Syphilis
Tilbakefallsfeber Relapsing fever
Tuberkulose Tuberculosis
Tyfoidfeber Typhoid fever
Sykdom forårsaket av meticillin-resistente gule stafylokokker Illness caused by methicillinresistant Staphylococcus areus
Sykdom forårsaket av multiresistente pneumokokker Illness caused by multi resistant Streptococcus pneumoniae
Sykdom forårsaket av vancomycin-resistente enterokokker Illness caused by vancomycin resistant enterococci
Sykdom forårsaket av entero patogen E. coli (enterohemoragisk E. coli/EHEC, enteroinvasiv E. coli/EIEC, enteropatogen E. coli/EPEC, enterotoksigen E. coli/ETEC, enteroaggregativ E. coli/EAggEC) Illness caused by enteropathogenic E. coli (enterohaemorrhagic E. coli/EHEC, enteroinvasive E. coli/EIEC, enteropathogenic E. coli/EPEC, enterotoxigenic E. coli/ETEC, enteroaggregative E. coli/EAggEC)


Helse- og omsorgsdepartementet bør snarest sørge for at forskriftene samkjøres. Forespørsel er sendt.

Meslinger er en allmennfarlig smittsom sykdom

Pasienter som oppsøker lege på mistanke om smitte av meslinger, eller med symptomer på meslinger, skal ikke betale egenandel for undersøkelse og behandling.

Referanser

  1. Takk til kommunelege i Valdres, Marit Tuv, som ble oppmerksom på forskjellen i forskrift

Kommentarer