Nyheter Fra AF

Oslo tingrett mener at Legelistens praksis er i tråd med personvernlovgivningen. Legeforeningen er uenig og vurderer nå å anke dommen til lagmannsretten.

– Dette er en viktig og prinsipiell sak. Dommen er uheldig og vil få betydning for leger og øvrig helsepersonell, og potensielt andre yrkesgrupper, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen, som selv var vitne i rettssaken.


I slutten av november gikk saken om Legelisten.no i Oslo tingrett. Legeforeningen gikk til sak mot staten fordi foreningen mener at Legelistens praksis er ulovlig.


Personvernlovgivningen krever at det må foretas en avveining mellom legenes privatliv på den ene siden og forbrukerhensyn på den andre. Legeforeningen argumenterte for at legenes personvern bør veie tyngst i denne vurderingen. Oslo tingrett var ikke enig i dette.


Domstolens begrunnelse

Oslo tingrett avsa dom i saken 18. desember 2019. Overordnet mener retten at Legelisten.no er et så nyttig bidrag og verktøy for pasienter som leter etter ny lege, at allmennhetens interesser må veie tyngre enn helsepersonellets personvern.

Konsekvensen av dommen er at Personvernnemndas tidligere vedtak, som sier at Legelistens behandling av personopplysninger er lovlig selv uten en reservasjonsrett, er gyldig.

– Spørsmålet om hvilken systematisert internett-omtale enkeltpersoner skal måtte tåle, er viktig og prinsipielt. Vi er uenig i rettens vurdering av disse spørsmålene, sier Cecilie Hallan, advokat i Legeforeningen.

Hallan førte saken sammen med advokatfullmektig Anders Sondrup.


​ Fastleger vitnet


Over tre dager fikk retten presentert hva Legelisten er og en rekke vurderinger som leger selv har reagert på. I tillegg til Klev var fire fastleger fra forskjellige kanter av landet vitner i saken. Fastlegene fortalte om hvordan nettsiden påvirker dem, både profesjonelt og personlig.

Også to personer som driver nettstedet vitnet. Disse fortalte om hvordan modereringen skjer og hva som skal til for å slippe å bli oppført på Legelisten.no.

​ Vurderer å anke


Legeforeningen vil nå bruke tid på å gå grundig gjennom dommen og rettens vurderinger.

– Ut fra det vil vi vurdere spørsmålet om anke, opplyser Nils Kristian Klev.

Ankefristen er i slutten av januar 2020.

Kommentarer