Nyheter Aktuelt

Sikrer faglige innspill og innsikt

Den mer totalevalueringen av fastlegesituasjonen som skal være ferdig i september 2019.

Denne kommer altså i tillegg til gruppen fra Legeforeningen og Staten som jobber med å kartlegge ikke-kompenserte oppgaver. Denne gruppen skal være ferdig i mars 2019, og rapporten skal ligge til grunn for neste års forhandlinger.

Den langsiktige rapporten skal imidlertid være ferdig i september 2019, og skal se på alle sider ved Fastlegeordningen.

Legeforeningen er invitert til å sitte i en referansegruppe som skal følge arbeidet. Formålet med referansegruppen er å sikre at evaluator (Ernst & Young) har en faggruppe tilgjengelig for diskusjon og sparring i gjennomføringen. Referansegruppen skal bidra til at evalueringen er forankret i målene som er satt for gjennomføringen, og besvarer oppdragsgivers og interessentenes intensjoner medevalueringen.

Det har vært avholdt første møte i referansegruppen for evaluering av fastlegeordningen. Fra Legeforeningen deltar Kirsten Rokstad (AF), Petter Brelin (NFA), Ole Johan Bakke (LSA) og Aadel Heilemann (avdeling for jus og arbeidsliv). 

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer