Arbeidsliv Økonomi

"Dette skulle vært et obligatorisk kurs" og "Dette kurset burde jeg hatt da jeg startet som fastlege" er bare noen av de mange strålende tilbakemeldingene på "Emnekurs i praksisdrift", et 15 timers kurs om det du trenger for å drive legekontor, laget av Gunnar Ramstad og Bent Folkvord. I denne artikkelen forteller Gunnar Ramstad om bakgrunnen for kurset, og hva som formidles til kursdeltagerne.

Tanken bak kurset

Gunnar Ramstad forteller at kurskomiteen hadde ruget på dette en stund før de satte i gang. Slike kurs har ikke vært laget av Legeforeningen selv, bortsett fra noen enkeltdager under Grunnkursene. Kursholderne har holdt disse innleggene på grunnkurs opptil flere ganger, men har ønsket å gå mer i dybden på temaet. Det har vært for lite tid til helheten.

Gunnar Ramstad

Hva byr kurset på?

  • Internavtaler
  • Omsetning av praksis (kjøp og salg)
  • Personal, kostnader, kontrakter og regler
  • Økonomi: utstyr, "small money" eie eller leie lokaler?
  • Fordeling av kostnader og praksisens kostnadsnivå
  • SOP og pensjon
  • Takstbruk - med foredragsholder fra HELFO

Kurset er ren praksisdrift - det er langt fra medisinen ellers.

​ Hvis man gir folk verktøy til å drive praksis klarer de fleste å drive business!

Ramstad, som har lang fartstid i nemnd for praksisoverdragelser, forteller:

"Vi som har drevet rundt i nemnda har jo sett variabel standard i ryddigheten i norsk allmennmedisin. Det å ha en ryddig praksisdrift og få ting på plass er ikke uoverkommelig, og det gjør hverdagen enklere. Det å drive praksis må ikke vokse opp til umulige høyder. 


Alle deltagere får tilgang til en Dropbox med alle adekvate avtaler, personalinstrukser og internavtaler for eget bruk – slik at de som ikke har dette kan få det raskt og begynne med arbeidet i egen praksis."

Men er det ikke veldig mye å passe på med økonomi og avtaler og sånt? Vi vil jo først og fremst behandle pasienter!?

"Kurset er langt vekk fra medisin, dette er ren praksisdrift. Vi driver mye forskjellig rundt omkring i Norge, og mange legekontor drives svakt. Legene bruker akkurat for lite tid til å få systemene opp og gå. En internavtale skal diskuteres, signeres og så stues vekk. Gode rause kolleger trenger ikke avtalene i det daglige - men det viktigste er å tenke gjennom ting – det er forebyggende i seg selv. 

Det er viktig for oss å poengtere gleden over friheten i vanlig allmennpraksis – hvis vi driver godt har vi en frihetsgrad som sykehusleger bare kan drømme om. Husk at sykehusverden er alternativet til norsk allmennpraksis", sier Ramstad.

Kurset tar tak i de vanligste konfliktområdene ved praksisdrift - fordeling av økonomi, adminstrative oppgaver og personalpolitikken.

Vi snakker mye om rettferdig fordeling av økonomi i praksisen, blant annet om hvor mye det egentlig betyr å fordele på småprosenter.  Rettferdighet er også viktig i fordelingen av det administrative arbeidet - leger ønsker jo først og fremst å arbeide kurativt. 


  Vi har gjennom årene sett store forskjeller i utgiftsnivå mellom legekontor - på samme inntektsgrunnlag. Hva som ligger bak dette forsøker vi å få oversikt over på kurset. Det er også viktig å tenke "small money", i følge Ramstad. "Det koster deg mye å ikke hente inn små summer! En tusenlapp spart på utgiftssiden er mye verdt - nøktern faglig forsvarlig drift er viktig."

 

  Temaet "personell" og personalpolitikk vies også plass. Vårt inntrykk er at norsk allmennpraksis har stivnet på personalsiden, til tross for investeringer i ny teknologi. Deltagerne får innføring i hvordan man har et profesjonelt forhold til de ansatte, ikke bare et vennskapelig. Relevant regelverk og viktigheten av avtaler er selvfølgelig med.

 

  Vårt inntrykk er at mange leger tror de er veldig dårlig dekket i forbindelse med sykdom og svangerskap. Vi har derfor alltid med et innslag om SOP - med en praktisk gjennomgang av ytelsene og hva du skal gjøre for å få hjelp.


Det er jo så dyrt å dra på kurs! Jeg mister praksisinntekt....

Kurset legges til fredag og lørdag slik at legene bare mister én arbeidsdag.

  Det er grunnleggende viktig for oss at det er spørsmål og debatt fortløpende under foredragene, dette blir et veldig levende kurs! Tilbakemeldingene er gode på interaktivitet. Alle som er der har en form for erfaring med driftstilskuddspraksis. Det fylles et behov, dette kurset skulle ha vært der for lenge siden.

Når holdes dette kurset neste gang?

Vi satser på å holde minst 2 kurs i året. Vi er en liten gruppe fra Bergen - og dersom alle kan stille kan vi holde kurs andre steder i landet. 

Neste kurs holdes 1-2.02.19, på Legenes Hus i Bergen. Påmelding via kurskatalogen kan gjøres her.

Kommentarer