Nyheter Aktuelt

Vil du ha besøk fra KUPP?

Kjære fastlege!

KUPP har fått midler av myndighetene til å lage en ny KUPP-kampanje om Diabetes type 2 i allmennpraksis. Målet med kampanjen er å gi fastlegene en kunnskapsbasert oppdatering om forskrivning av medikamenter til denne pasientgruppen


Lurer du på hvordan et KUPP-besøk foregår? Utposten skrev om dette i nr 6-2015, side 35-36, last ned utgaven og les artikkelen her


Vi tar for oss de nye perorale antidiabetika som har kommet på markedet, og som kan brukes hvis metformin ikke er nok og hva som er lurt å gjøre i oppfølgingen av denne pasientgruppen


98,5 % av de fastlegene vi har besøkt før har sagt at de ønsker flere KUPP besøk om andre terapiområder. Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har tidligere anbefalt fastlegene til å avsette tid og ta i mot besøk av en spesialopplært lege eller farmasøyt i 20 minutter i kontortiden


Midlene vi har fått tildelt rekker ikke til at absolutt alle fastlegene vil få tilbud om besøk, men det kan være at nettopp du vil få et brev i posten der du blir tilbudt et besøk!  Man vil motta et invitasjonsbrev først! 

Selve kampanjen starter ikke før i september, men vi sender ut invitasjonsbrev og booker avtaler på denne siden av sommeren fordi avtalebøkene for september og utover er forhåpentligvis ganske tomme, slik at vi kan få avtaler med flest mulig leger på det samme legesenteret på samme dag. Dette gjør logistikken vår mye bedre og vi kan besøke flere.


Nå er det én beklagelig sak ved denne kampanjen - og det er at vi er tildelt begrensede midler fra HOD. Vi har dessverre ikke  kapasitet til å besøke alle fastleger. Derfor er det et utvalg i hver helseregion som får invitasjonsbrev. Så da håper vi at alle disse er like interessert som dere!


Vi har som mål å få midler til å besøke ALLE fastlegene i Norge med 2 KUPP-kampanjer hvert år innenfor relevante terapiområder på bakgrunn av tilbakemeldinger fra fastleger vi besøker.


Håper på forståelse for dette og takk for at dere er interessert i og støtter opp om KUPP!


Vi håper at mottagelsen av KUPP’erne blir like god som tidligere og at det enkelte legekontor organiserer seg slik at vi får besøkt flest mulig på samme dag.Ta kontakt for KUPP-besøk!

Roar Dyrkorn, roar.dyrkorn@stolav.no                                      

Spesialist klinisk farmakologi og i allmennmedisin                   

Avd for klinisk farmakologi

St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim.

Kommentarer

  1. Man vil motta et invitasjonsbrev først! DERETTER vil vi ta kontakt med den enkelte praksis og avtale tid for KUPP- besøk en- til- en 20 minutter i kontortiden for en kunnskapsbasert oppdatering om legemiddelbruk for Diabetes type 2 i allmennpraksis. Vi håper den enkelte praksis kan organisere seg slik at vi kan besøke flest mulig på samme dag. Besøkene starter etter ferien, i september!