Nyheter Aktuelt

Som Fastlegen.no rapporterte nylig mener NAV at KRY sin praksis med sykemelding pr video ikke er tillatt. Nå er det slutt på KRYs praksis.

Nettlege-selskapet KRY tilbød inntil nylig sykemelding inntil syv dager etter en enkelt videokonsultasjon.

Ifølge NAV er ikke dette en praksis som er forenlig med Folketrygdloven. KRY tilbyr nå ikke lenger sykemelding, ifølge deres nettsider.

Kommentarer