Nyheter Aktuelt

Det å ha nær kontakt med og et helhetlig ansvar for de samme pasientene over tid gir oss oversikt og innsikt. Å møte en lege med oversikt og innsikt føles trygt for pasientene. Trygghet gir grobunn for mestring av egen helsetilstand. Samhandlingsreformen har gitt oss mer arbeid per pasient, men ikke færre pasienter per lege. Da blir oppgavene for mange og dagene for lange. Kapasiteten i fastlegeordningen er sprengt. Vi trenger flere fastleger for å kunne fortsette vårt helsebringende arbeid!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer