Nyheter Aktuelt

Det å ha nær kontakt med og et helhetlig ansvar for de samme pasientene over tid gir oss oversikt og innsikt. Å møte en lege med oversikt og innsikt føles trygt for pasientene. Trygghet gir grobunn for mestring av egen helsetilstand. Samhandlingsreformen har gitt oss mer arbeid per pasient, men ikke færre pasienter per lege. Da blir oppgavene for mange og dagene for lange. Kapasiteten i fastlegeordningen er sprengt. Vi trenger flere fastleger for å kunne fortsette vårt helsebringende arbeid!

Kommentarer