Arbeidsliv Økonomi

Foto: Colourbox

Det er aldri vist verken reduksjon av sykelighet eller dødelighet gjennom helsesjekker av friske folk.

Helse er blitt en vare for kjøp og salg. Vi kan ikke gå inn på et av de private apotekene uten å bli bombardert av oppslag og annonser for ulike helsesjekker: Har du målt blodtrykket? Har du målt kolesterolet? Har du målt benbygningen? Har du sjekket deg for tarmkreft? Helprivate legesentra annonserer på nettsider, sosiale medier og i aviser: Har du sjekket deg for prostatakreft? Jeg er sunn og frisk – så vidt jeg vet (les: ikke stol på det, kom og sjekk deg)... En forebyggende helsekontroll kan avdekke sykdom i tidlig fase og forhindre videre utvikling.

Aleris Executive Health er et helhetlig program som tilbyr medlemmene skreddersydd oppfølging av egen helse gjennom en omfattende årlig helseundersøkelse, det tilbys undersøkelse av allmennlege, hudlege, hjertespesialist, urolog, gynekolog, samt ultralyd av mage, CT av lunger, MR av prostata og bryster, blodprøver, hørselstest og lungefunksjonsmåling, alt på en dag, og alt gjerne hvert år.

Vi snakker ikke om undersøkelser av personer som har ulike plager, men helsekontroll av friske. Du verden, det høres fantastisk ut. Det må være flott!

Problemet er bare at det aldri er vist verken reduksjon av sykelighet eller dødelighet ved at friske sjekker seg på denne måten. Kroppen er ingen bil som trenger EU kontroller eller 100 000 km service. Kroppen er en levende organisme som kontinuerlig reparerer skader, dreper kreftceller og andre ulumskheter, og rydder opp som et gedigent renovasjonsvesen.

Flaks og uflaks

Så blir folk likevel syke. Gjett om jeg vet, etter 40 år som lege. Oftere enn vi kanskje er klar over, dreier det seg om flaks og uflaks. Noen utvikler meget aggressive kreftsvulster som ila får uker kan medføre døden. Andre får alvorlige infeksjoner som ikke er mulig å forutse eller forebygge.

Veldig ofte utvikler folk sykdommer som vårt moderne og meget gode norske offentlige helsevesen i det store og hele gir veldig god utredning og behandling for, på ulike nivåer. Og: i slike situasjoner kan ofte private klinikker være nyttige og gode supplementer til det offentlige tilbudet, der de offentlige tilbudene f.eks har for lange ventetider.

Det er når de kommersielle kjedene reklamerer for helsekontroller av friske, noe det ikke finnes noe medisinsk grunnlag for, jeg mener de opptrer uetisk. De fisker i rørt vann og selger falsk trygghet. De spekulerer i folks usikkerhet. God helse er noe alle ønsker seg. Å holde seg frisk er viktig for de fleste. Da høres det besnærende ut å kunne sjekke seg f.eks en gang i året. Men det er å kaste folk blår i øynene. Det gir heller ikke noen økt trygghet, for hvor lenge skal man egentlig stole på at f.eks. et MR bilde holder seg normal? Et år? En måned? Når bør jeg sjekke meg neste gang?

Unødig utredning

I det lange løp er de kommersielle kjedene på denne måten med på å øke folks usikkerhet, og øke antallet av det vi gjerne kaller de bekymrede friske. Det er ikke lenger nok å kjenne seg frisk, selv om det faktisk er den viktigste prediktor for at man holder seg frisk. Man må stadig sjekke seg mer og mer.

De kommersielle aktørene forteller ikke om nedsiden av denne praksisen: unødvendige kontroller og unødvendig og potensielt skadelig behandling. Når vi undersøker med blodprøver og moderne bildediagnostikk uten klinisk indikasjon, vil vi nemlig stadig oftere møte på tolkningsproblemer: representerer et lite funn begynnelsen på noe farlig, eller er det en normalvariant? Vi må kontrollere og evt. utrede videre. Så har vi det gående.

De viktigste forebyggende tiltak for å bedre folkehelsen, er politiske: å legge til rette for et inkluderende samfunn, sørge for at barn vokser opp nær ansvarlige voksne, redusere sosiale forskjeller, samt legge til rette for at folk på enkelt vis kan leve sunt mht kost og mosjon.

Vi må lære å leve og ikke bare være redd for å dø.

Kommentarer