Arbeidsliv Økonomi

Colourbox

For å bli spesialist i allmennmedisin må du som fastlege jobbe ett år på sykehus. Skal du ha lønn LIS A, B eller C?

Hva bestemmer LIS-lønna?

LIS-legers (Leger I Spesialisering) lønnssystem forhandles sentralt og finnes i avtalen mellom Spekter og Legeforeningen. LIS-legene har et ansiennitetssystem der de etter 2 år tellende tjeneste i aktuell spesialitet rykker opp i lønnskategori. Dette er enkelt å forholde seg til dersom du er i en sykehusspesialitet.

ALIS-legen i dette systemet

Mange fastleger opplever å bli satt i laveste lønnskategori når de kommer i sykehusår. Det er lett å forstå, for når du for eksempel begynner på indremedisin har du jo ikke tellende tjeneste i indremedisin fra før, og det naturlige er å plassere deg i laveste lønnskategori sammen med alle andre ferskinger. Men dette er ikke riktig.

Hva er avtalt mellom partene?

Legeforeningen har i et tidligere medlemsbrev til Allmennlegeforeningens medlemmer uttalt:

Sekretariatet mottar fra tid til annen spørsmål om hvordan leger i
spesialisering i allmennmedisin skal innplasseres lønnsmessig når de
har sitt sykehusår. Dette er avklart i et forlik mellom Spekter og
Legeforeningen: Leger under spesialisering i allmennmedisin og som har
obligatorisk sykehuspraksis i utdanningsstilling i helseforetaket,
innplasseres lønnsmessig i kategori i henhold til overenskomstens del
A2 § 5.4.4 basert på hvor mange år vedkommende har gjennomført av sin
spesialistutdanning. Leger i spesialisering i allmennmedisin som har
minst 4 års tellende tjeneste fra allmennpraksis skal få lønnskategori
C når de går i sitt sykehusår."


Har du spørsmål rundt hva som er tellende tjeneste kan du lese Spesialist i allmennmedisin - en kort veiledning

Yngre Legers Forening har en god innføring i sykehuslegers lønnssystem - og hva du skal passe på - her

Hva er hensikten med sykehusåret?

Året på sykehus skal lære fastlegen om en annen verden. En verden som kan avvike nokså betydelig fra dagliglivet på legekontoret. Fastlegen.nos Morten Munkvik forklarer hva du kan møte i disse to filmene fra henholdsvis previsitten på lungeavdelingen og BUPA. Lykke til i sykehusåret!

Kommentarer