Arbeidsliv Fag

Medikamentbruk og førerrett kan skape et vanskelig forhold mellom lege og pasient. God informasjon til pasienten hjelper

Foreningen MA Rusfri trafikk har i samarbeid med Folkehelseinstituttet laget en folder som forklarer pasienter sammenhengen mellom medikamentbruk og førerkort. Den forklarer både hva som skjer i kroppen når man bruker medisinene, og tar også med en del knyttet til det juridiske rundt.


Folderen kan bestilles ved å kontakte foreningen:
MA – Rusfri Trafikk Postboks 752 Sentrum 0106 Oslo
Telefon: 22 47 42 00 ma@marusfritrafikk.no www.marusfritrafikk.no


Bildene under viser hvordan folderen ser ut. Den kan også finnes på denne linken.

Folder om medikamentbruk og førerkort, side 1

.

Folder om medikamentbruk og førerkort, side 2

Teksten i folderen er som følger:

Info om trafikkfarlige medikamenter

Unngå å kjøre bil hvis et legemiddel gjør at:

... du føler deg trøtt eller døsig
... du reagerer langsommere enn normalt
... hverdagslige ting kjennes vanskeligere enn vanlig
... synet eller hørselen påvirkes
... du har problemer med å konsentrere deg
... du har problemer med å huske ting
... du føler deg stresset eller hyperaktiv
... andre synes at din dømmekraft er svekket

Det er ditt ansvar!
◆ Ved siden av narkotiske stoffer finnes det ganske vanlige legemidler på listen over stoffer som kan føre til pågripelse og straff ved misbruk og bilkjøring.
◆ Det dreier seg for eksempel om reseptbelagte beroligende medisiner og sterke smertestillende stoffer. Dersom disse brukes i større doser enn forskrevet kan det gi konsentrasjoner som er over grensene i loven.
◆ For øvrig må du som bilfører være klar over at all bruk av slike medikamenter kan påvirke din oppmerksomhet og reaksjonsevne. Veitrafikklovens kapittel IV, § 21 sier blant annet: «Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette har sin årsak i at han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller i at han er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes andre omstendigheter.»


Legemidler du bør være særlig oppmerksom på:
• Sovemidler og beroligende midler som inneholder benzodiazepiner eller liknende stoffer. Eksempler er Vival, Sobril, Mogadon og Imovane. > Man kan fremdeles være påvirket morgenen etter inntak av sovemiddel!

• Sterke smertestillende midler som for eksempel Dolcontin eller Paralgin forte.
• Hostedempende midler som inneholder kodein eller andre sentraltvirkende stoffer, som Solvipect Comp eller Cosylan. • Midler mot rusavhengighet som Metadon eller Subutex.
• Eldre midler mot depresjon som Sarotex eller Sinequan. > Nyere midler mot depresjon ser ikke ut til å øke risikoen. Eksempler på slike er Cipramil, Fontex og Seroxat.
• Sentralstimulerende midler som brukes mot ADHD eller narkolepsi, som amfetaminholdige midler eller Ritalin. • Eldre allergimidler av typen antihistaminer, for eksempel Vallergan og Phernergan.


Hva skjer i kroppen:
• Sovemedisiner, beroligende, sentralstimulerende og smertestillende midler, samt en rekke andre medisiner, påvirker sentralnervesystemet og dermed dine ferdigheter som bilfører: > Nedsatt oppmerksomhet > Mindre kritisk tankeevne > Lengre reaksjonstid > Trøtthet eller følelse av trøtthet
• Tar du flere legemidler sammen, eller legemidler sammen med alkohol, kan disse forsterke hverandres virkning.


Dette betyr varseltrekanten:
• Varseltrekant på legemiddelpakken betyr at myndighetene har gitt detaljerte regler for bruk ved bilkjøring. • For legemidler uten varseltrekant må legen gjøre en skjønnsmessig vurdering og sammen med pasienten avklare om bruk er forenlig med bilkjøring. • Les pakningsvedlegget nøye uansett hvilke medikamenter du bruker, og sjekk om legemiddelet du bruker kan være trafikkfarlig. • Mange medisiner påvirker først og fremst kjøreferdighetene den første tiden etter at du har begynt å ta medisinene, inntil kroppen har vent seg til legemiddelet. Dette vil gå fram av pakningsvedlegget.
• Mange medikamentbrukere er kanskje ikke klar over risikoen eller at det faktisk kan være et alvorlig lovbrudd hvis man kjører. • Det er du selv, i samarbeid med legen som forskriver de medikamenter du bruker, som har ansvaret for å finne ut om de er trafikkfarlige.
• Legen må følge førerkortforskriften: https://helsedirektoratet.no/r...


Straffbarhet

Det er fastsatt straffeutmålingsgrenser for en rekke ulike rusog legemidler tilsvarende grensene for 0,5 promille alkohol og 1,2 promille alkohol. Dette gjelder ikke for de som bruker legemidler i henhold til forskrivning fra lege.

Fullstendig oversikt over legemidler finner du på: www.legemiddelverket.no Kilder: Oslo Universitetssykehus, Legemiddelverket, Apotek1 og Lovdata

Kommentarer

  1. Vi er selv ansvarlige. Men mange andre medisiner ikke nevnt kan og gjøre bilkjøring farlig. Dette bryr få leger seg om. Mange blodtrykksmedisiner, blodfortynnende medisiner gir svimmelhet og ørhet som gjør at bilen må stå. Skulle ønske det var mere fokus selv på dette omrd.