Nyheter Fra AF

Kommentarfeltet i nettaviser kan være både underholdende og skremmende å lese. Noen ganger kan det også være lærerikt. For fastleger er nok det mest lærerike å lese kommentarutgavene, ikke bare kommentarfeltene.

Normaltariffen - kommentarutgave

Den aller viktigste kommentarutgaven for fastlegens daglige liv er uten tvil kommentarutgaven til Normaltariffen. Den oppdaterte utgaven finner du som nedlastbar .pdf på denne siden. Den forklarer (i rød tekst) hvordan takstene skal brukes – og ikke brukes. De vanligste feilene og fallgruvene i takstheftet gjennomgås her. Lurte du for eksempel på når takst 8 kan brukes, og hva slags dokumenter den kan brukes for? Kommentarutgaven sier:

Fra kommentarutgaven til normaltariffen, side 13

For den enkelte lege - og særlig for tillitsvalgte - vil det være mye å hente i kommentarutgavene. Kommunen kan ikke nødvendigvis detaljene i avtaleverket, og vil dessverre kunne forsøke å vri seg unna ansvaret. Da hjelper det å vise til gjeldende avtale.

Legeforeningens dyktige jurister har skrevet kommentarutgaver til fastlegeforskriften, rammeavtalen ASA 4310 og til særavtalen SFS2305. Her utdypes og forklares «stammespråket» i avtaleverket. Særlig tillitsvalgte fastleger bør ha kontroll på det som står her, men det skader ikke for alle å sette seg inn i rammeverket rundt arbeidshverdagen.Rammeavtalen - ASA 4310

Rammeavtalen inneholder mange viktige bestemmelser for fastlegens hverdag. Blant annet omtales fravær og hva som skjer ved sykdom. Hvem har egentlig ansvar for å skaffe vikar hvis fastlegen blir syk?

Rammeavtalen sier i paragraf 14 "Fravær inntil 8 uker i året dekkes av kollegial fraværsordning eller egen vikar." Men hva er egentlig dekket av disse 8 ukene? Og hva er kollegial fraværsdekning?

Kommentarutgaven forklarer:

Fra Kommentarutgaven til rammeavtalen ASA 4310

På samme måte forklares innholdet i henholdsvis Fastlegeforskriften og særavtalenSFS 2305

Avtaleverket kan fremstå vanskelig tilgjengelig - men det er lettere å forstå når man har lest kommentarutgavene!


Kommentarer