Nyheter Aktuelt

Helsevesenets husmødre - og de Høie Herrer

Helsevesenets husmødre finner du på fastlegekontorene fra Nordkapp til Lindesnes. Det medisinske husarbeidet fastlegene utfører er omfattende. Pasienter som ofte besøker fastlegen kjenner arbeidets betydning på kroppen. Sjeldne gjester erfarer dette i mindre grad, men verdien av husmødrenes innsats vil bli tydelig for alle den dagen arbeidet ikke lenger blir gjort. På mange fastlegekontor tårner husarbeidet seg opp, men de Høie herrer tror ikke at midler til flere leger vil lette byrden. Herrene mener derimot at andre yrkesgrupper bør kunne avlaste fastlegen – færre oppgaver vil jo frigjøre tid hvor legen kan styre med «sitt».


Men det vi fastleger ønsker å styre med, er nettopp deg! Vi er ikke overbelastet av deg og din trøblete hverdag, din kranglete rygg, ditt forhøyede blodsukker, din voksende mage eller ditt behov for sikker prevensjon og celleprøve. Vi er overbelastet fordi vi har ansvar for veldig mange som deg. Vår kamp handler om å bli flere, slik at vi kan bevare helheten og sikre deg trygg helsehjelp basert på det medisinske behovet – ikke lommeboka.

Trygghet

Leger må hele tiden undersøke pasienter for å kjenne variasjonen innenfor normalområdet. Vi må ha lyttet på utallige hjerter for å høre bilyden på det ene. For å kunne trygge dere når minsten ikke er i form, må vi ha vurdert mange barn. Vi må ha undersøkt mange normale underliv for å vite når det er grunn til å henvise videre. Vondt i skuldra kan en sjelden gang være uttrykk for gallestein eller hjertesykdom. Hvis fastlegen fortsatt skal være god på å skille syk fra frisk, er det ingen god idé å overlate til andre yrkesgrupper å ha ansvaret for hver sin del av kroppen din.


Fastlegen følger deg over tid, og får på den måten innsikt i hverdagen din og oversikt over helsetilstanden din. Det er ikke nødvendig å gjenta ting du har sagt før, for fastlegen kjenner deg og kan tilpasse behandlingen. Legen er din helt til du velger en annen. En slik ordning gir trygghet. Det er lettere å sette ord på det vanskelige når rammene er trygge, og for noen kan en slik samtale være det som trengs for å endre livet til det bedre.

Helhet

Én av de daglige utfordringene på et legekontor er å finne de få pasientene som bør henvises til sykehus blant alle de problemstillingene som best håndteres av fastlegen selv. Det er krevende å være den første som vurderer pasienten og avgjør videre tiltak. Ingen annen yrkesgruppe i helsevesenet er mer trent i dette enn allmennleger. I en konsultasjon fattes flere medisinske beslutninger, og med dem følger ansvar. Ansvar tynger, men leger lærer med tiden å bære det.


Avlastning betyr å fjerne noe av lasten. Vår last består ikke av prosedyrer og pasientkontakt – mange fastleger har valgt allmennmedisinen nettopp fordi jobben byr på varierte oppgaver og tett kontakt med pasientene. Oppgavene som ble overført fra sykehusene til fastlegene med samhandlingsreformen i 2012 utgjør derimot en viktig del av den økte belastningen. Arbeidet innebærer å utrede og følge opp til dels alvorlig syke mennesker – ofte med mer enn én sykdom. Sykdommene kan påvirke hverandre, og medisineringen for den ene lidelsen kan forverre den andre. Slik kompleksitet er allmennlegens spesialitet. Derfor bør fastlegene beholde det helhetlige ansvaret.

Flere leger

En gjennomsnittlig fastlege har ansvar for 1100 pasienter. Dette gir et tilskudd fra staten på drøye 500.000 kr. Lokaler, medisinsk utstyr og lønn til medarbeidere koster mer enn dette. Alle selvstendig næringsdrivende har utgifter, men de fleste kan kompensere en inntektsreduksjon ved å justere prisene. Det kan ikke fastlegen fordi satsene bestemmes av staten. Dersom tilskuddet økes, kan fastlegene klare å drifte legekontoret med færre pasienter. Det betyr lavere arbeidsbelastning for legen – og mer tid til deg.


Livet som lege byr på lange arbeidsdager. Fastlegen plikter å møte på legevakt i tillegg til full dagtidsjobb. Arbeidstidsbestemmelsene gjelder ikke for leger. Unntakene er der for å sikre deg legehjelp døgnet rundt. Lange vakter er slitsomt – også for leger. Dersom arbeidet fordeles på flere, vil hver enkelt lege belastes mindre. Arbeidsbelastning har betydning for trivsel, og leger som trives i jobben blir værende lenger. En fast og trygg relasjon skapes gjennom at pasienten møter den samme legen over tid. Derfor er det viktig å beholde fastlegene.

Veivalget

Flere av helsevesenets husmødre har allerede forlatt sin post, og seks av ti vurderer å følge etter. Årsaken er at oppgavene er blitt for mange og dagene for lange. Vi fastleger har strukket oss langt med husarbeidet fordi vi bryr oss om pasientene våre. Myndighetene har fått servert fakta og mulige løsninger på krisen, men de politiske tiltakene som kan redusere arbeidsmengden uteblir. Følgen kan bli at flere fastleger slutter. Noen leger vil kanskje gå over til helprivat drift for å gjenvinne kontrollen over egen arbeidshverdag. Et legebesøk vil da koste betydelig mer for deg, men for staten er det billigere at den syke tar regninga.


De Høie herrer må ta ansvar nå – vi har noe verdifullt å ta vare på.

Innlegget ble først publisert i Dagsavisen 29.08.2018

Kommentarer