Nyheter Aktuelt

​Jus/arbeidslivs-avdelingen i Legeforeningens uttalelse om Helserespons/System X

Jus/Arbeidslivsavdelingen har i dag fått mange spørsmål fra medlemmer om konsekvenser av manglende integrasjon mellom Helserespons og System X. Foreløpig svar legges ut her:Hove Medical og Helserespons har samarbeidet om å tilby SMS-tjenester til legekontor og pasienter. Nå stenges tjenesten.

 

Vi er i dag gjort kjent med at HelseRespons' sms-tjeneste ikke lenger er integrert i System X' timebok fra og med torsdag 23. august. I praksis vil dette si at sms og timebestilling ikke lenger vil være en automatisk del i System X, men må håndteres i frittstående webløsning fra Helserespons.

 

Legeforeningen har mottatt flere henvendelser fra leger som blir berørt av denne endringen. Juristene er i ferd med å undersøke hvilke sluttbrukeravtaler legekontorene har med HelseRespons og Hove Medical Systems for å avklare hvilke rettigheter og muligheter legekontorene har per nå.

 

Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon når vi vet mer om hvilke rettigheter legekontorene har. I mellomtiden kan det for de som er berørt av saken være klokt å dokumentere merkostnader og merarbeid som følge av at sms-tjenesten ikke lenger vil være integrert.

 

Mer om saken finner du i Dagens Medisin. Praktiske spørsmål om anvendelse av SystemX og HelseRespons etter 23. august bør rettes direkte til leverandørene.