Nyheter Aktuelt

Viktig oppdatering om kompensasjon, smittevern og takster.

Etter dagens trepartsmøte har vi fått forsikringer fra helseministeren om at det kommer en nasjonal kompensasjonsordning for fastleger som havner i karantene. Detaljen for ordningen kommer etterhvert. Der en allerede har fått til en enighet med kommunen om en slik ordning anbefaler vi at denne videreføres.

Behovet for smittevernutstyr til kommunene og fastlegekontorene blir fulgt opp nå og det kommer en snarlig løsning.


Vi jobber allerede med flere saker vedrørende takster. Disse er til vurdering i Helsedirektoratet og vi håper også her på en veldig snarlig løsning. Vi har bl.a tatt opp rett til bruk av konsultasjonstakst ved bruk av telefon, mulighet for å ta i bruk kveldstakster ved utvidet åpningstid, utsettelse av krav til resertifisering og økt mulighet til bruk av vikarer. Her vil det komme informasjon fortløpende etterhvert som det kommer på plass. Henvendelser og andre innspill kan sendes til covid-allmennleger@legeforeningen.no


Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer