Nyheter Aktuelt

Viktig oppdatering om kompensasjon, smittevern og takster.

Etter dagens trepartsmøte har vi fått forsikringer fra helseministeren om at det kommer en nasjonal kompensasjonsordning for fastleger som havner i karantene. Detaljen for ordningen kommer etterhvert. Der en allerede har fått til en enighet med kommunen om en slik ordning anbefaler vi at denne videreføres.

Behovet for smittevernutstyr til kommunene og fastlegekontorene blir fulgt opp nå og det kommer en snarlig løsning.


Vi jobber allerede med flere saker vedrørende takster. Disse er til vurdering i Helsedirektoratet og vi håper også her på en veldig snarlig løsning. Vi har bl.a tatt opp rett til bruk av konsultasjonstakst ved bruk av telefon, mulighet for å ta i bruk kveldstakster ved utvidet åpningstid, utsettelse av krav til resertifisering og økt mulighet til bruk av vikarer. Her vil det komme informasjon fortløpende etterhvert som det kommer på plass. Henvendelser og andre innspill kan sendes til covid-allmennleger@legeforeningen.no


Kommentarer