Nyheter Aktuelt

Faggruppa i klinisk kommunikasjon, ved Njål Flem Mæland og Harald Sundby, har skrevet «håndbok i klinisk kommunikasjon»

Her er det mange gode tips og refleksjoner! Boka er første bidrag til det som skal bli et nytt elektronisk allmennlegebibliotek, en lenkesamling på vår hjemmeside. Boka er et supert utgangspunkt for samtale om kommunikasjon ved veiledning av yngre kollegaer.


Last ned boka her: Håndbok i klinisk kommunikasjon

Kommentarer