Nyheter Aktuelt

Helsedirektoratet arrangerer den årlige fastlegekonferansen 5. desember 2019.

Om konferansen

Det er fortsatt stor interesse rundt fastlegeordningen. Vi har fått mye ny kunnskap i løpet av året, og det pågår mange viktige prosesser, både på faglig og politisk plan.


Løsningene er viktige. Vi vil at årets konferanse skal bidra til engasjement og optimisme ved å vise til gode tiltak og eksempler.


Statsråd Bent Høie vil innlede konferansen sammen med KS og Legeforeningen.


Det er søkt om at konferansen skal gi tellende kurstimer for spesialiteten allmenn - og samfunnsmedisin.


Program og sted

Last ned konferanseprogrammet (PDF)


Konferansen arrangeres i Helsedirektoratets bygg i Vitaminveien 4, 0485 Oslo.

Nærmeste T-bane er Storo, nærmeste togstasjon Grefsen.

Kontakt

Jorunn Hjertvik

Seniorrådgiver, avdeling Kommunale helse og omsorgstjenester, Helsedirektoratet
Jorunn.Hjertvik@helsedir.no

Kommentarer