Nyheter Aktuelt

På Stortinget, på nett, over det ganske land, markeres fastlegedagen i dag.

#alletrengerfastlegen er hashtagne som skal skape oppmerksomhet rundt fastlegeordningens sentrale plass i samfunnet og de problemer den nå har.


I en situasjon med mange problemer, mange meninger og mange løsnignsforslag, kan det være interessant for våre lesere å få litt innblikk i allmennmedisinens historie i Norge, både som praksis og fag.

I Dagens Medisin er en nyttig og konsis oppsummering av hvordan allmennmedisin ble tatt inn i varmen på universitetene og fikk status som eget fag.

For de som vil gå i dybden anbefales denne samtalen fra Det norske medicinske selskab fra 2009, med sentrale aktører fra historien som deltakere.

Kommentarer